مرور برچسب

تكنولوژي ساخت ترانزيستورهاي ماس‌فت،مدارهاي راه‌انداز بيس،ساختمان ديودهاي قدرت،بزرگ بودن ترانس كاهندة ورودي

منابع تغذیه سوئیچینگ

كليه مدارات الكترونيكي نياز به منبع تغذيه دارند. براي مدارات با كاربرد كم قدرت از باطري يا سلولهاي خورشيدي استفاده مي شود. منبع تغذيه به عنوان منبع انرژي دهنده به مدار مورد استفاده قرار مي‌گيرد مطلب  منابع تغذيه سوئيچينگ  مشتمل  71  صفحه…