مرور برچسب

تعاریف تئوریک

بررسی تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیت دانش آموزان

امروزه در اکثر کشورهای دنیا، انسان ها برای رسیدن به منزلت های اجتماعی و کسب احترام و حقوق انسانی نیاز به آموزش و پرورش  برای شکوفایی استعدادهای بالقوه خویش دارند . مطلب  بررسی تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیت دانش آموزان مشتمل  20  صفحه…