مرور برچسب

تعاريف عملياتي

بررسی رابطه تیپ شخصیت با ارتباط پنهانی با جنس

تيپ شخصيت،اين پايان نامه با هدف بررسي رابطه تيپ شخصيت و ارتباط پنهاني با جنس مقابل ، تدوين شد . براي اين منظور نمونه اي به حجم 60 نفر متشکل از 30 دانشجوي دختر بين سنين 25 – 18 ، مجرد دانشجوي شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهاني نداشتند و…

بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی

پژوهش وكنجكاوي از تمايلات طبيعي بشر است وميل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست يافتن به مجهولات زيادي شده است. لذا پيشرفتهاي چشمگيري دركليه زمينه هاي علمي فعلي حاصل اين حس سيري ناپذير كساني است كه زندگي خود را وقف جامعه بشري كرده ومي كند.…

پدیده شهرنشینی و مدیریت آن

باتوجه به فرآیند شهر نشینی جدید در ایران و روند رو به رشد حرکت به سمت تجدد و مدرنیسم ، شهر گرایي و شهر نشینی فراینده ، تصمیمات عجولانه و فقدان خط و مشی مشخص شهرسازی ، لزوم شناخت ، برنامه ریزی و مدیریت کلان در رابطه با مسائل شهری ، پخش جمعیت…