مرور برچسب

تدريس زبان انگليسي

عوامل موثر در تدریس زبان انگلیسی

حمد و ستايش، مخصوص اوّل مربّي و تربيت كننده جهانيان و خلايق است كه انسان را خلق كرد تا شناخته شود و سلام و صلوات او بر فرستاده بر حقش، حضرت محمّد(صلي الله عليه و آله و سلم) و خاندان پاك و معصومش، كساني كه خداوند آنها را فرستاد تا انسان ها…

تجربیات تدریس بهتر زبان انگلیسی

حمد و ستايش، مخصوص اوّل مربّي و تربيت كننده جهانيان و خلايق است كه انسان را خلق كرد تا شناخته شود و سلام و صلوات او بر فرستاده بر حقش، حضرت محمّد(صلي الله عليه و آله و سلم) و خاندان پاك و معصومش، كساني كه خداوند آنها را فرستاد تا انسان ها…