مرور برچسب

تاريخچه مگاموتور

کاراموزی دریچه هوای پراید

شركت توليدي موتور، گيربكس و اكسل سايپا (مگاموتور) با توجه به توانمندي فني، قدرت طراحي بالا بهره گيري از فن آوري روز و داشتن سازمان مناسب، عمده ترين شركت تامين قواي محركه در كشور به شمار مي رود. مطلب کاراموزی دريچه هواي پرايد مشتمل16 صفحه…