مرور برچسب

تاثیرات فرهنگ در آموزش زبان

پروپوزال بررسی نقش فرهنگ و نظریات آن در آموزش یک زبان خارجه

نقش فرهنگ در آموزش زبانهای خارجی از دیر باز مورد بحث بوده و مطالب موافق و مخالف زیادی درباره آن نوشته شده است. علیر غم تعریفهای زیادی که در این زمینه شده است، متاسفانه هنوز این نکته اساسی در آموزش زبانهای خارجی در کلاسهای زبان ها مورد توجه…