مرور برچسب

بیش فعالی

بیش فعالی

این گزارش اقدام پژوهی مشتمل بر 5  صفحه است این گزارش اقدام پژوهی به صورت کامل در زیر قابل مشاهده می باشد.  بيش فعالي به حالتي اطلاق مي شود كه كودك به نحو افراطي و بيش از اندازه فعال و پر جنب و جوش باشد و اين تحركات زياد اطرافيان وي…