مرور برچسب

بررسی محله ها و بافت ها و بناهای شاخص تهران

بررسی محله ها و بافت ها و بناهای شاخص تهران

در مورد اسامی محله های تهران تا پیش از آن که حصار بر گرد شهر کشیده شود ، نوشته متقن و فابل اعتمادی در دست نیست . فدیمی ترین سندی که به وجود محلات در تهران اشاره دارد "معجم البلدان" یاقوت حموی است که نوشته است تهران دوازده محله دارد ولی نامی…