مرور برچسب

بررسی خودروهای هیربیدی

بررسی خودروهای هیربیدی

 يكي از زمينه هائي كه در دو دهه اخير مورد توجه بسيار صنايع خودروسازي قرارگرفته است ايمني سرنشين در خودرو ميباشد لزوم حفاظت از سرنشين در تصادف از جلو، عقب و كنار باعث گرديده است كه اتومبيلهاي مدرن امروزي به سيستمهاي مختلفي تجهيز گردند.…