مرور برچسب

بررسي پي سازي در گنبد سلطانيه

معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

مزار سلطان محمد خدابنده ( 17- 1204 ميلادي ) در سلطانيه , بنايي با گنبد عظيم و محوطه اي كوچك براي مزار . اين بنا داراي پوشش دو لايه است ولي خاصيت عيني گنبد آن طور است كه ارتفاع گنبد خيلي كمتر از آنچه كه هست به نظر مي رسد .ساختمان اصلي به…