مرور برچسب

بررسي يك فهلوي در راحه الصدوروآيه السرور

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

كتار راحه الصدور يكي از كتابهايي ست كه به واسطه نشر فني آن و به كار بردن اصطلاحات و لغات عربي زياد، دانشجويان كمتر راغب به مطالعه آن هستند. مطلب  بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان مشتمل  28 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و…