مرور برچسب

بررسي نقش خانواده (والدين) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی

بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی

خانواده اولين پايه گذار شخصيت و ارزشها و معيارهاي فکري کودکان است که نقش مهمي در تعيين سرنوشت و سبک و خط مشي زندگي آينده فرد دارد و اخلاق و صحت و سلامت فرد تا حدود بسياري در گرو آن است. خانه و خانواده نخستين محيط اجتماعي است که کودک را تحت…