مرور برچسب

بررسي رابطه ي بين با نشاط بودن والدين و شاد بودن كودكان

بررسی رابطه ی بین با نشاط بودن والدین و شاد بودن کودکان

زيبايي ، هوش و مقام از جمله ويژگي هايي اند كه عده اي تصور مي كنند با داشتن آن ها داراي ارزش بالاتري خواهند شد اين عوامل زماني اثر بخش اند كه ما احساس احترام به خود و اعتماد به نفس داشته باشيم افراد جذاب ، با هوش و موفق سرمايه هاي با ارزشي…