مرور برچسب

بدل

میان افزود ها، بدل یا معترضه

اين مقاله از پنج بخش تشكيل شده است . پس از مقدمه ، در بخش دوم ، دو اصطلاح ميان افزايي و ميان افزود معرفي مي شوند ؛ مطلب  ميان افزود ها، بدل يا معترضه مشتمل  54 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه…