مرور برچسب

بحث

محاسبه ومقایسه در انتگرال قلب در رادیوتراپی مری

سرطان مري، يكي از سرطانهاي شايع در كشور ما مي‌باشد]1 خلاصه ای کوتاه از مقاله  محاسبه ومقايسه در انتگرال قلب در راديوتراپي مري را در زیر می توانید ببینید. مقدمه: در بهينه كردن طراحي درمان در راديوتراپي،برآورد دز انتگرال نقش مهمي براي…