مرور برچسب

بازرسی

بازرسی و تست غیرمخرب خطوط لوله

خطوط لوله مانند رگهاي اصلي در نقاط مختلف كشور در گستره پهناوري ايجاد شده، سيالات را از مراكز توليد به مراكز فرآورش و پالايش و يا مصرف مي‌رسانند. خطوط لوله در مسير خود با عوارض طبيعي بسياري مواجه مي‌شوند كه عبور از آنها مسائل ومشكلاتي در…