مرور برچسب

ایدز

ایدز

رويكردهاي مبتني بر چشم انداز نخست‏، تا حد زيادي ولي نه به طور كامل، مربوط به برنامه هاي درسي و آموزشي و نحوة سازماندهي و اجرايي است این تحقیق دانشجویی ایدز مشتمل بر26صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر…

مسولیت کیفری بیماری های ناقل ایدزوسایربیماری های مسری

اين كار تحقيقي تحت عنوان «مسئوليت كيفري بيماري‌هاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري» علاوه بر جذابيت موضوع براي خودم بدين دليل بوده كه تاكنون كار زيادي در اين زمينه صورت نپذيرفته و آثاري كه در اين خصوص به نگارش درآمده بسيار پراكنده و مختصر…