مرور برچسب

اوقات فراقت دانش آموزان

رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران

بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمايه هاي گرانبهائي اند كه اگر مورد بي توجهي قرارگيرنددر تصميم گيري ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زيادي خواهد شد . مطلب رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران…