مرور برچسب

اهميت اكوسيستم كوهستاني لواسانات و رودبار قصران

اکوسیستم کوهستان درس اکولوژی

كوه مهمترین كانون اكولوژیكی كره زمین است،  كوه ها يك پنجم سطح خشكي هاي زمين را تشكيل مي دهند و مسكن حداقل  10  درصد از جمعيت جهان در اين نواحي قرار دارند. مطلب اکوسیستم کوهستان درس اکولوژی مشتمل 37 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و…