مرور برچسب

اهداف صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را ارائه دهند تا کلیه سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند. هدف صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی…