مرور برچسب

انگيزه شاه عباس و پادشاهان صفوي در جنگ با عثماني

سلطنت شاه عباس

شاه عباس در تاريخ اول رمضان سال 978 (1570 ميلادي) در هرات متولد شد . وي هنگاميكه درقزوين به جاي پدر بر تخت سلطنت نشست بيش از هيجده سال نداشت. مطلب سلطنت شاه عباس  مشتمل52صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی…