مرور برچسب

الکتروکاردیوگرافی

بافت برداری عضلاتی زیرپوستی

از هر عضله اي مي‌توان نمونه‌برداري كرد ولي به منظور جلوگيري از تنوع در عضلات و قسمتهاي مختلف از يك عضله خاص مورد نياز است عضله glvteal و مياني معمولاً مورد استفاده قرار مي‌گيرد. این تحقیق دانشجویی بافت برداری عضلاتی زیرپوستی مشتمل…