مرور برچسب

اضطراب

پروژه بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی دانشجویان دختر

اضطراب،در این پژوهش رابطۀ بین اضطراب و تیپ­های شخصیتی درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 50 نفر از بین دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره و راهنمایی، ورودی 84 ، مقطع کارشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم اجتماعی، مجتمع ولیعصر،…

بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی دانشجویان دختر

اضطراب به منزلۀ فقدان آرامش، تردید، عدم اعتماد در تسلط بر موفقیت­ها است و به نظر محصول فرعی هرنوع تحریک کشاننده­­ای شدید است که دربرابر آن پاسخ­های مهار شده امکان پذیرنیست.تصویر شخصیت مضطرب، سیمای فرد نگرانی را به دست می­دهد که نسبت به…

هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر۱۷-۱۵ دبیرستانهای شهرساوه

اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی )یکی از شایع ترین اختلالهای کودکی و نوجوانی است .این اختلال در 1/1 درصد تا 7/3 درصد از جمعیت کلی کودکان و نوجوانان دیده می شود(بنجامین کاستلوووارن ؛1990؛ورهوست ؛ونداند ؛فردنیا ندوکاسیوس ؛1997) وبین…

اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس

همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امرى غیرعادى است.  اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و…

بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار

زندگي و مشكلات مربوط به آن امري است كه همواره مورد بحث بوده و خواهد بود. مشكلاتي كه نه تنها رو به افزون هستند بلكه با تنوع و تغيير شكل زندگي مدرن هر چه بيشتر حاد تر و بدون راه حل تر جلوه مي كند، همه افراد بشر در طول زندگي خود با موانع و…

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

اضطراب يكي از مشكلات جامعه بشري است و هر كس در زندگي خود به نوعي دچار اضطراب مي گردد تجارب روزمره نشان مي دهد كه امروزه افراد زيادي در زندگي دنيوي وجود دارند كه هر يك به نحوي دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستي و انزوا بسر مي برند. در زمان ما…

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

اضطراب يكي از شايعترين اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن اضطراب مي باشد. اگر چه اضطراب و دلهره از زمان هاي گذشته به عنوان يكي از اختلالات عمده شناخته شده است. با اين وجود تنها چند دهه اخير به عنوان يك مسئله جدي مورد…

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر

تعامل اجتماعي با والدين در طول مراحل رشد نفس يا خود اهميت بسزايي دارد.آنچه اهميت زيادي دارد رابطه والد – فرزند است كه مي تواند نگرانيها را كاهش يا افزايش دهد اگر مادر يا مراقب اصلي، محبت و امنيت كافي تأمين كند، نفس به تدريج و به طور منظم…

رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

 اضطراب نقش عمده ای در بین آسیب های روانی بازی می کند در فهم و رشد شخصیت نیز کمک زیادی می نماید. اضطراب معمولاً نقش مهمی در رشد طبیعی و نیز در فرایندهای فرضی در تمام سنین عمر بر عهده دارد.  از عمر روان شناسی به شکل علمی و منظم فقط حدود یک…

مقایسه اضطراب دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان کرج

اضطراب اساس همة هيجانات است. آيودن عصر حاضر را عصر اضطراب ناميده است. پيچيدگيهاي جاري تمدن سرعت تغييرات و بي‌توجهي به مذهب و ارزشهاي خانوادگي براي افراد و اجتماع ، تعارضها و اضطرابهاي تازه‌اي به وجود آورده است. (كاپلان سادوك ، 1368) این…