مرور برچسب

استندهای گرافیکی

هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی

هنر گرافيك همچون پوسته‌اي است كه هسته حياتي و فرهنگ ملي را به صورت زيبايي ارائه مي‌نمايد. هسته يا محتواي هنرگرافيك بر پايه فرهنگ ملي قراردارد. مطلب هنر تحقيقي پيرامون ‌استندهاي گرافيكي مشتمل  107  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و…