مرور برچسب

ارائه مدل

ارائه مدل فرایندی برای ساخت سیستمهای بزرگ

امروزه، يکي از مسائل مطرح در مهندسي نرم افزار، ساخت سيستم هاي بزرگ مانند سيستم هاي رزرواسيون بليط و سرويسهاي هوايي مي باشد. به طور کلي ساخت هر سيستم شامل مراحلي است که اين مراحل و نحوه قرارگيري آنها در کنار يکديگر، وابسته به خصوصيات آن…