مرور برچسب

ادبیات کودکان و نوجوانان

ادبیات کودکان و نوجوانان

قبل از اشاره به سير تحول ادبيات کودکان در ايران لازم است که تعريفي از کودک که به دو مفهوم کاملاً جدا در ادبيات کودکان قديم و جديد داشته اند اشاره اي داشته باشيم. با توجه به شواهد تاريخي که قبل از اسلام جامعه ي ايراني با خواندن و نوشتن…