مرور برچسب

آماده سازی پنبه

روشی زیست محیطی برای آماه سازی پنبه

1- قليايي کردن کالاي پنبه اي با سود مرسريزاسيون يک فرآيند شيميايي – مکانيکي است که از طريق فرو بردن الياف سلولزي در محلول قليايي با غلظت معين ، نفوذ محلول در شرايط لازم به داخل ليف ، سپس عمليات شستشو ، خنثي سازي ، شستشوي مجدد و خشک کردن…