برگه اصلی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

بررسی تکامل و پیشرفت و سعادت انسان

تکامل و پیشرفت و سعادت انسان  انسان هم خودآگاه است و هم جهان آگاه، و دوست می‌دارد از خود و از جهان آگاه تر گردد. تکامل و پیشرفت و سعادت او درگرو این دو آگاهی است. ازاین دو آگاهی کدام از نظراهمیّت دردرجۀ اول است و کدام دردرجۀ دوم؟ داوری دراین موضوع، چندان ساده نیست ؛برخی بیشتر به خودآگاهی بها می‌دهند وبرخی به جهان آگاهی! احتمالاً یکی از وجوه اختلاف…
ادامه مطلب ...

بررسی سیر و سیاحت در قرآن کریم

سیر و سیاحت در قرآن کریم ستایش خداوندی را که بندگانش را به وسیله کتاب هدایت از ضلالت و گمراهی به روشنی و سعادت رهنمون شد، و پیوسته او را به سیر در آفاق و انفس دعوت کرد تا شاید از این رهگذر با اندیشه و تدبر در احوال اقوام گذشته راه شایسته خویش را به درستی دریابد. مطلب بررسی سیر و سیاحت در قرآن کریم مشتمل۱۰۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی

نظرات بسته شده است.