گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان

گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمانReviewed by پرشین مقاله on Sep 14Rating: ۴.۰گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمانگزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان مشتمل به۵۴صفحه می باشد. برای خرید مقاله گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان اقدام نمایید.گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

پرورش موفق و پایدار آبزیان اعم از ماهیان وسخت پوستان بستگی به پیش بینی غذای کافی، روابط زیست محیطی و نیز ملاحظات اقتصادی، تهیه و دسترسی به غذا دارد. امروزه به طور میانگین در حدود یک درصد انرژی، ۵ درصد کل پروتئین و ۱۴ درصد پروتئین حیوانی مردم از ماهی تأمین می شود که این ارقام روند صعودی داشته و مصرف آبزیان رو به گسترش است.

این تحقیق دانشجویی گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان مشتمل بر۵۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

مقدمه…. ۲

۱- تعریف ماهیان سرد آبی. ۳

۲- معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان۴

۲-۱- جایگاه ماهی قزل آلای رنگین کمال در رده بندی جانوری۴

۲-۲- مورفولوژی و اکولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان۴

۲-۳- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش۶

۲-۳-۱- دهان۶

۲-۳-۲- حلق۷

۲-۳-۳- مری۷

۲-۳-۴- معده۷

۲-۳-۵- روده۸

۳- شرایط محیطی۸

۴- تعریف علم تغذیه ۹

۵- مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان… ۱۰

۶- انواع غذاهای مورد استفاده درمزرعه پرورش… ۱۱

۶-۱- غذای تر… ۱۱

۶-۱-۱- ترکیب غذای تر… ۱۱

۶-۲- غذای مرطوب.۱۲

۶-۳- غذای خشک. ۱۳

۷- تغذیه بچه ماهیان..۱۴

۸- مقدار غذادهی… ۱۴

۹- زمان و دفعات غذادهی.۱۸

۱۰- کیفیت غذا.. ۱۹

۱۱- روش های تغذیه..۲۰

۱۲- فرموله نمودن ترکیبات غذایی. ۲۲

۱۳- زیست سنجی وتکمیل فرمهای مربوطه… ۲۴

۱۳-۱- فرم بیومتری.۲۴

فصل دوم

۱۴– احتیاجات مواد غذایی آزاد ماهیان۲۷

۱۴-۱- انرژی لازم در ماهیان و راه های تأمین آن۲۷

۱۴-۱-۱ احتیاجات انرژی قزل آلای رنگین کمان۲۸

۱۴-۲- پروتئینها.. ۲۹

۱۴-۲-۱- کیفیت پروتئین….. ۳۰

۱۴-۲-۲- مواد اولیه پروتئین حیوانی و تغذیه ماهی ها… ۳۱

۱۴-۲-۲-۱- پودر ماهی . ۳۱

۱۴-۲-۲-۲- پودر گوشت و خون  ۳۲

۱۴-۲-۲-۳- پودر خون … ۳۳

۱۴-۲-۳- مواد اولیه پروتئینی با منشاء گیاهی در تغذیه ماهی… ۳۴

۱۴-۲-۳-۱ کنجاله تخم پنبه… ۳۴

۱۴-۲-۳-۲- کنجاله سویا.. ۳۵

۱۴-۲-۳-۳- کنجاله آفتابگردان.. ۳۵

۱۴-۲-۳-۴- کنجاله بادام زمینی:. ۳۵

۱۴-۲-۳-۵- پروتئین تک سلولی …. ۳۶

۱۵-۱- احتیاجات چربی قزل آلا… ۳۶

۱۶-۱- کربوهیدرات ها یا قندها…. ۳۷

۱۷-۱- ویتامینها…۳۸

۱۸-۱- بیماریهای بچه ماهیان…… ۴۱

۱۸-۱-۱ گرسنگی… ۴۱

۱۸-۱-۲- هگزامیتیاز (اکتومیتوس). ۴۲

۱۸-۱-۳- مشکلات آبششی۴۲

۱۸-۲- خراشیدن ۴۳

۱۸-۳- آفتاب سوختگی۴۴

فصل سوم

جدول های غذادهی ۴۷

نتیجه گیری ۵۰

فهرست منابع ۵۲

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر و نیاز مبرم به تهیه مواد غذایی از یک طرف و رو به اتمام بودن منابع غذایی قابل دسترس از طرف دیگر توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مردم دنیا با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند باعث شده در کشور ما نیز با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن منابع آبی و از طرفی رو به کاهش بودن منابع دریایی، شرکت سهامی شیلات ایران را برآن داشت که پرورش ماهی را در آبهای داخلی جدی گرفته و امکانات خود را در جهت افزایش تولیدات داخلی به کار گیرد.

شرایط محیطی

تعذیه نمودن همه موجودات زنده بستگی به شرایط محیط آن موجودی دارد که در آن محیط زندگی می کند. این امر در مورد ماهیان نیز صادق است

زمان و دفعات غذاذهی

علاوه بر کیفیت و کمیت غذا، شیوه غذادهی و دفعات غذادهی نیز در رشد مناسب و تولید باصرفه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فرم بیومتری

بیومتری در پرورش مصنوعی قزل آلا با توجه به اینکه غذای دستی به ماهیان داده می شود و میزان غذای روزانه آن نیز مشخص می باشد جهت تعیین میزان رشد ماهی، ضریب تبدیل غذایی، انتظار قابل برداشت در آخر دوره پرورش و همچنین تعیین غذای مناسب برای سایز دهانی ماهی امری لازم و ضروری می باشد.

ویتامینها

ویتامینها از دو کلمه vit به معنای زندگی و amin به معنای بهتر تشکیل شده است. ویتامین ها از نظر شیمیایی ترکیبات آلی پیچیده ای هستند که به میزان کم جهت رشد، تولید مثل، سلامتی و متابولیسم در ماهیان مورد نیاز می باشد

بیماریهای ماهیان پرواری در آب شیرین

معمولترین نشانه بیماری در ماهیان کاهش اشتهاست که با تیرگی رنگ، بیحالی و شنا در کناره دیواره ها یا خروجی استخر یا حوضچه همراه است

نتیجه گیری

هرچند فراهم آوردن محیط مناسب و تأسیس حوضچه ها و سایر سازه ها شرط لازم برای پرورش ماهی است، اما این کارها کافی نیست و تغذیه خود بخش بسیار مهم و قابل تأملی در پرورش این ماهی است.

فهرست منابع

گزارش کاراموزی قزل الای رنگین کمان

۱- دوره تکمیل ماهیان سرد آبی ۱۳۷۳. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. اداره کل و آموزش و ترویج. بشارت  – کرمی –  جلالی جعفری – ع مشاهی – اسدزاده منجیل.

۲- پ دیانت – هاشمی . م ۱۳۷۶ پایان نامه –  بررسی تکثیر ماهی قزل آلا رنگین کمان در ایران دانشکده تهران – شمال . ص ۸۵-۶۰.

۳- بیماریهای ماهیان قزل آلا. ار.جی. رابرتس – سی.ج. شفرد. ترجمه دکتر بهیار جلالی جعفری و مهندس م. سیار.

۴- کارشناسان ایران و فائو ۶۷-۱۳۶۶ دوره آموزشی تکثیر و پرورش آزاد ماهیان معاونت تحقیقات و آموزش شیلات.

۵- ویلکی. س ۱۳۷۳. پایان نامه بهبود روش تغذیه ماهی قزل آلای دریای خزر.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ