گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس

0
گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوسReviewed by پرشین مقاله on Sep 13Rating: ۴.۰گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوسگزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس مشتمل به ۸۷صفحه می باشد. برای خرید مقاله گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس اقدام نمایید. گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

محدودیت منابع آب، نیاز روز افزونی به آب شرب، تولید فاضلابهای حاصل از فعالیتهای گوناگون آلودگی بیش از پیش آبها بیماریهای مرتبط با آب غیر بهداشتی موجب می‌شود که کیفیت آب جهت مصارف مختلف (بویژه آب آشامیدنی) مورد توجه قرار بگیرد بهمین منظور یکی از برنامه‌های عمران شهری تأمین آب سالم مطابق با استانداردهای بین المللی، ایجاد سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است

این تحقیق دانشجویی گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس  مشتمل بر  ۸۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس

فهرست مطالب

فصل اول آب یک نگاه کلی

  • مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱
  • آب و اهمیت آن ……………………………………………………………………. ۴
  • کیفیت آب ……………………………………………………………………………. ۴
  • کیفیت آبها …………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم کاربرد تکنولوژی غشاء در تصفیه آب (اسمز معکوس)

۲-۱- دانشگاه کالیفرنیا و اولین دستگاه اسمزمعکوس ………………………… ۱۴

۲-۱-۱- اساس کار اسمز معکوس …………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲- تکنولوژی اسمز معکوس …………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۳- تعاریف مهم در اسمز معکوس ……………………………………………. ۲۲

۲-۱-۴- غشاء اسمز معکوس (غشای مناسب) ……………………………………. ۲۴

۲-۲- جلوگیری از تشکیل رسوب و معلق نگه داشتن آن …………………….. ۲۸

الف ) رسوب گرفتگی غشاء ……………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۱- محل مناسب تزریق ……………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲- تزریق بیش از حد ماده بازدارنده ………………………………………… ۳۲

۲-۲-۳- مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ………………………………….. ۳۳

ب ) آلودگی ناشی از اکسیداسیون …………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۴- کارتریج فیلتر …………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۳- آلودگی (فولینگ) بیولوژیکی …………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۱- محلول شستشو …………………………………………………………………. ۳۷

الف ) محلول اسیدشویی غشاء PA …………………………………………………… 37

ب ) محلول قلیاشویی غشاء  PA……………………………………………………….. 37

۲-۳-۲- مثالهایی از آلودگی غشاء ……………………………………………………. ۳۸

۲-۳-۳- روند شستشوی شیمیایی سیستم RO ………………………………….. 39

الف ) حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای RO …………. 40

ب ) دستورالعمل روند شستشوی RO ……………………………………………… 40

ج ) از سرویس خارج بودن طولانی RO ……………………………………………. 41

۲-۳-۴- حمله مواد اکسید کننده به غشاء PA ……………………………………. 44

۲-۳-۵- بروز پدیده کامپاوند X ………………………………………………………. 46

۲-۴- تعمیر و نگهداری اسمز معکوس ……………………………………………… ۴۷

۲-۵- عیب یابی اسمز معکوس به روش تفسیر نتایج عملکرد آن …………… ۵۷

فصل سوم راهکارها و پیشنهادات برای کاهش هزینه‌های جاری تصفیه خانه آب نیروگاه

۳-۱- انفصال آب شرب از آب مصرفی …………………………………………….. ۶۹

۳-۱-۱- هدایت آب شرب تولیدی به کانتین و آبدارخانه‌ها …………………… ۶۹

۳-۱-۲- هدایت آب مصرفی به کانتین‌ – آبدارخانه‌ها، سرویس‌ها و غیره . ۶۹

۳-۱-۳- جایگزینی تانک Potable برای مصارف غیر شرب ………………… ۷۰

۳-۱-۴- زمان بندی نمودن مصرف آب شرب و مصرفی ……………………. ۷۰

۳-۲- تعمیرات به موقع ……………………………………………………………………. ۷۱

۳-۲-۱- استفاده از لوازم یدکی مرغوب ……………………………………………. ۷۱

۳-۲-۲- کانال کشی برای لوله‌های جای گرفته در زمین …………………….. ۷۲

۳-۳- جایگزینی غشاء پلی سلوفان باردار به جای غشاء PA ……………….. 73

۳-۳-۱- معایب و محاسن غشاء PA (پلی آمید) …………………………………. ۷۳

۳-۳-۲- معایب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ………………………….. ۷۴

۳-۴- احداث چاله نمک بهداشتی در محل تصفیه خانه ………………………… ۷۴

۳-۵- هزینه تولید آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در حال حاضر …. ۷۶

۳-۵-۱- هزینه‌های پیش بینی شده ……………………………………………………. ۷۶

الف ) نیروی انسانی ………………………………………………………………………… ۷۸

ب ) نمک مصرفی ……………………………………………………………………………. ۷۷

ج ) کلر و آنتی اسکالانت و مواد تست کننده سختی آب ……………………….. ۷۷

د ) برق مصرفی ……………………………………………………………………………… ۷۷

و ) فیلتر کارتریج ……………………………………………………………………………. ۷۸

ه‍ ( شستشوی RO و تعویض غشاء ممبران‌ها ……………………………………. ۷۸

ی ) هزینه ماهیانه تست آب آشامیدنی ……………………………………………….. ۷۸

۳-۵-۲- هزینه‌های پیش بینی نشده …………………………………………………… ۷۹

الف ) نشتی و شکستگی لوله‌ها در محل نیروگاه …………………………………. ۷۹

ب ) خرابی پمپها ……………………………………………………………………………… ۷۹

ج ) نارسایی آب به دلایل مختلف و خرید آب شرب …………………………….. ۷۹

د ) هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی ……………………………………………… ۸۰

۳-۶- مقرون به صرفه بودن یا نبودن سیستم فعلی با توجه به موارد فوق الذکر         ۸۰

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

محدودیت منابع آب، نیاز روز افزونی به آب شرب، تولید فاضلابهای حاصل از فعالیتهای گوناگون آلودگی بیش از پیش آبها بیماریهای مرتبط با آب غیر بهداشتی موجب می‌شود که کیفیت آب جهت مصارف مختلف (بویژه آب آشامیدنی) مورد توجه قرار بگیرد بهمین منظور یکی از برنامه‌های عمران شهری تأمین آب سالم مطابق با استانداردهای بین المللی، ایجاد سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است

آب و اهمیت آن :

بیشتر سطح زمین پوشیده از آب است و بشر تقریباً ۱% کل آب روی زمین را مورد بهره برداری قرار می‌دهد. آب گواراترین نوشیدنی است و جایگزین برای آن فعلاً وجود ندارد کمتر کارخانه یا موسسه‌ای است که با آب سروکار نداشته باشد و در عین حال مسئله ساز بسیاری از کارخانه‌هاست. انسان و دیگر موجودات زنده بدون آب قادر به ادامه حیات نیستند و به طور پیوسته به آن نیاز دارند ضمن اینکه با وارد کردن آب آلوده به  محیط این سرمایه طبیعی را مورد تهدید قرار می‌دهند.

قابلیت هدایت الکتریکی (EC) :

هدایت الکتریکی آب معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برق است چون در محلولها یونها جریان برق را منتقل می‌کنند. هدایت الکتریکی با کل مواد جامد محلول رابطه دارد. اهمیت این دو پارامتر در این است که سرعت خورندگی آب با افزایش EC (یا TDS کل مواد محلول جامد) افزایش می‌یابد.

تکنولوژی اسمز معکوس:

در اسمز معکوس آب خام (تصفیه نشده) توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا می باشد رانده می شود البته آب خوراک RO از مرحله تصفیه مقدماتی عبور کرده است) و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند، از این رو در یک طرف غشاء آب تقریباً خالص و در طرف دیگر آن آب تغلیظ شده از ناخالصی وجود خواهد داشت به محفظه حاوی غشاء که دارای فشار هم باشد مدول می گویند.

جلوگیری از تشکیل و معلق نگه داشتن رسوب

چنانچه غلظت یک نمک از حلالیت آن در شرایط محلول بالاتر رود تشکیل رسوب آغاز می شود. فرآیند ته نشینی تا زمانی که یون های تشکیل دهنده نمک در محلول به صورت فوق اشباع است ادامه خواهد یافت.

چنانچه قبلاً نیز گفته شد تصفیه مقدماتی برای جلوگیری از آلودگی غشاء برای هر نوع دستگاه اسمز معکوس لازم است. عوامل زیادی می توانند باعث آلودگی غشاء شوند. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – رسوب گرفتگی غشاء

ب – آلودگی ناشی از اکسیداسیون

منابع:

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس

۱- راهنمای اصول تصفیه آبهای صنعتی، چالکش امیری

۲- گزارش فعالیتهای روزمره نیروگاه در محل تصفیه خانه

۳- اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب، محمد شریعت پناهی

۴- آزمایش آبها، علی فتوحی

۵- راهنمای آب، عباس کمالی زاده

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ