کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن

کودک آزاری و راهکاری مقابله با آنReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۴.۰کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن مشتمل به ۶۰صفحه می باشد. برای خرید مقاله کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن اقدام نمایید. کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

کمتر کسی را می توان دید که در کودکی مورد آزار و اذیت این و ان قرار نگرفته و به نوعی تنبیه نشده باشد . کودکان همواره آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارتهای کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند .اینان انسان هایی هستند که اغلب با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند در برابر انواع بدرفتاریها در خانواده از خود محافظت کنند . این معضل بزرگ اجتماعی که از آن به عنوان کودک آزاری یاد می شود و در همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر گرفته و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را هم در شرایط فعلی و هم بر آینده او یعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ؛ اثراتی که گاه بسیار جبران ناپذیر است .

این تحقیق دانشجویی کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن  مشتمل بر ۶۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن

فهرست مطالب

چکیده ی موضوع. ۵

مقدمه پژوهش : ۷

طرح نامه ی پژوهش  : ۸

کلیات : ۹

مسئله ی  پژوهش  : ۱۰

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع : ۱۱

اهداف پژوهش : ۱۳

تعریف واژه ها و اصطلاحات  : ۱۶

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

کمتر کسی را می توان دید که در کودکی مورد آزار و اذیت این و ان قرار نگرفته و به نوعی تنبیه نشده باشد . کودکان همواره آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارتهای کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند .اینان انسان هایی هستند که اغلب با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند در برابر انواع بدرفتاریها در خانواده از خود محافظت کنند .

مسئله پژوهش

کودک آزاری این پدید ه ی اجتماعی از هر نوع که باشد چه جسمی عاطفی ، جنسی و یا بی توجهی نسبت به کودک در جوامع مختلف مذموم است و در بسیاری از کشورها ضمن اینکه جرم تلقی شده عواقب قانونی نیز برای آن در نظر گرفته شده است . این مسئله با توجه به جمعیت جوان کشورمان و نقشی که کودکان در سازندگی آینده کشورمان دارند از اهمیت شایانی برخوردار است و نیازمند اقدامی مجدانه است .

اهمیت موضوع تحقیق

مهمترین عاملی که باعث شد من این موضوع را انتخاب کنم و در این زمینه پژوهش و تحقیق کنم معضلی بود که همواره در محیط اطراف یعنی خانواده ی دانش آموزان و محیط آموزشگاه به وضوح می دیدم اهمیت و ضرورت حقوق کودکان بود که هر روزه توسط عده ای نادیده گرفته می شود و هر روز کودکانی در چهار دیواری خانه هایشان مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند ، بی آنکه در جامعه انعکاسی یابد و یا مورد کوچکترین حمایت اجتماعی قرار گیرند .

آمار کودک آزاری

برساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹ ، ۴۰ میلیون کودک زیر ۱۴ سال در سراسر جهان در معرض انواع کودک آزاری ها قرار گرفته اند . در ایالات متحده بیش از سه میلیون کودک مورد آزرا قرار گرفته به مراکز حمایت از کودکان این شور گزارش شده است . ۳۲۵۰ مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند که از این تعداد ۹۱۱/۱۲۱ نفر خود از خانه فرار کرده و ۶۰۲/۵۱ نفر توسط والدین از خانه بیرون رانده شده اند .

راههای مبارزه با کودک آزاری

شاید کمتر روزی باشد که در خیابانهای شهر شاهد حضور متکدیانی که در گوشه ای کودک ژنده پوشی را در آغوش گرفته و از رهگذران درخواست کمک می کنند ، نباشیم . کمتر روزی است که مواردی از کودک آزاری ، خشونت علیه زنان ، دختران فراری و … صفحات حوادث روزنامه ها را در برنگرفته باشد . امروزه شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی در بخشهای مختلف مانند کودک آزاری ، همسر ازاری ، خشونت علیه زنان ، دختران فراری ، زنان خیابانی و … در جامعه هستیم و در تمامی آنها مشاهده می شود

پیشنهادات

با توجه به موارد فوق توصیه های زیر برای نفی فرهنگ خشونت و کودک آزاری و تثبیت فرهنگ آرامش پیشنهاد می شود :

۱* آموزش خانواده ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و حفظ و استیفای حق کودکان دریک برنامه مدون ، پایدار و فراگیر

۲* آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روش ها و وسایل پیش گیری از زاد و ولد

۳* مشاوره دادن اصولی به جوانان از طریق سیستم آموزشی

منابع

کودک آزاری و راههای مقابله با آن

*۱ انجمن حمایت از حقوق کودکان . گزارش کودک آزاری سه ماهه اول سال ۸۳ . قابل درسترس در :http://irsprc.org/archives/029170.php

۲* پورناجی ، بنفشه . مرگ خاموش : نگاهی به پدیده کودک آزاری . تهران : انتشارات همشری ، ۱۳۷۰

۳* حسینی نیک ، عباس . قانون مدنی( گردآوری ). تهران : مجد ، ۱۳۷۸. مواد ۱۱۷۷ ،۱۱۷۹ ،۲۲۰ و ۵۹

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ