کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی و زمان سنجیReviewed by پرشین مقاله on Mar 5Rating: ۴.۵کارسنجی و زمان سنجیکارسنجی و زمان سنجی مشتمل به ۱۳۲صفحه می باشد. برای خرید مقاله کارسنجی و زمان سنجی اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است. در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

این تحقیق دانشجویی کارسنجی و زمان سنجی مشتمل بر ۱۳۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

مقدمه …۱

تعریف موضوع ..۳

اهداف انجام پروژه ..۴

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه ..۵

نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار..۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه ..۷

تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی ..۸

چند تعریف از بهره وری ..۱۰

روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ..۱۱

بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی ..۱۲

روش تعیین کل زمان کار ..۱۳

ارزیابی کار ..۱۶

هدف کارسنجی ..۱۹

موارد استفاده کارسنجی ..۱۹

فنون کارسنجی ..۲۳

مطالعه کار ..۲۳

فواید مطالعه کار ..۲۶

کارسنجی ..۲۷

مراحل اصلی مطالعه کار ..۲۸

مطالعه روش ..۲۹

اهداف مطالعه روش ..۲۹

ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ..۳۱

علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند ..۳۸

تربلینگ ها..۴۶

زمان سنجی ..۵۰

مقدمات زمان سنجی ..۵۱

اهداف زمان سنجی ..۵۵

تکنیک های مختلف زمان سنجی ..۵۶

مراحل اساسی زمان سنجی ..۵۷

انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی ..۵۸

طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ..۵۹

کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ..۶۰

بررسی روش در انجام زمان سنجی ..۶۱

مراحل زمان سنجی به روش Stop watch..61

تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ..۶۲

انواع عناصر کاری ..۶۳

انواع کرونومتر ..۶۶

روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ..۶۷

مشکلات ثبت زمان ..۷۴

محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده ..۷۴

ضریب عملکرد ..۷۵

روش و ستینگ هاوس ..۷۹

روش توازن اجرای کار ..۸۰

الونس ..۸۰

محاسبه زمان استاندارد..۸۲

سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM..84

کاربرد، مزایا و معایب روش MTM..84

واحد زمان در سیستم MTM..85

انواع MTM..86

حرکت بسیط در سیستم MTM..87

روش زمان سنجی MOST..87

کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST..89

فصل سوم : بررسی وضعیت موجود

مقدمه ..۹۰

معرفی شرکت ..۹۱

شهردارو در یک نگاه ..۹۲

محدوده مکانی شرکت شهردارو..۹۳

تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو..۹۴

نمودار سازمانی شرکت شهردارو..۹۵

چارت سازمانی شرکت «مدیریت..۹۶

خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو ..۹۷

لیست تجهیزات جامدات ..۹۸

معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده ..۱۰۰

بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت ..۱۰۱

نمودار OPC تولید قطره..۱۰۲

نمودار FPC ساخت قطره..۱۰۳

بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی ..۱۰۵

نقشه جریان …۱۰۶

نمودار جریان فرآیند..۱۰۷

جدول زمان بندی..۱۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

مقدمه ..۱۱۰

نقاط قوت ..۱۱۱

نقاط ضعف ..۱۱۴

پیشنهادات ..۱۱۵

توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی ..۱۱۶

پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ..۱۱۸

شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی..۱۲۱

چند نکته مهم ..۱۲۲

منابع مورد استفاده ..۱۲۳

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کارسنجی و زمان سنجی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

تعریف موضوع

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.

تکنیک های زمان سنجی

توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابلیت تامین و تطبیق آن در انواع فعالیت ها

مطالعه کار باید به عنوان ابزار مدیریتی تلقی شده و مدیریت باید از آن حمایت کند.

دقت درفاکتورهای مربوط به عوامل انسانی که موارد زیر را شامل می شود.

تاریخچه ی کارسنجی و زمان سنجی:

مشهور است که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولادسازی میداوال (miduale) در سال ۱۸۸۱ میلادی توسط فردریک تیلور آغاز گشته است گر چه تیلور به عنوان پدر زمان سنجی شناخته شده است لیکن قبل از او زمان نسجی در اروپا نیز انجام شده است و در سال ۱۷۶۰ یک فرانسوی به نام پرونت (Peranet)  مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و مدت ۶۰ سال یک اقتصاد دان انگلیسی به نام Babbaya این کار را ادامه داد.

بهره وری چیست؟

بهره وری عبارت است از نسبت برونداد (out put) به درون داد (in put)

چند تعریف دیگر از بهره وری:

الف ) EPA (آژانس بهره وری اروپا)

بهره وری درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره وری عوامل تولید وکارسنجی وروش سنجی:

بطور کلی بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهمترین موضوعات موجود در صنعت مطرح است و از این میان بهره وری نیروی انسانی به عنوان اساسی ترین و پیچیده ترین جزء بهره وری قابل بررسی و تحلیل است با استفاده از مطالعه روش به دنبال بهبود بهره وری واحد تولیدی در زمینه کلیه عوامل تولید و با استفاده از مطالعه حرکت واندازه گیری کار به دنبال بهبود بهره وری نیروی انسانی هستیم

هدف کارسنجی :

تعیین  استانداردهای زمانی برای انجام کار است استانداردهای زمانی مقدار زمانی است که طول می کشد کاری بوسیله یک کارگر آموزش دیده در یک آهنگ نرمال کار براساس روش از پیش تعیین شده انجام شود.

کارسنجی ابزار مفید و سودمندی است که می توان به کمک آن تغییر در روشها را ارزیابی کرد مقصود از آهنگ نرمال، عادی کار، سرعت کار برای یک کارگر متوسطبدون در نظر گرفتن استراحت ناشی ازخستگی کار می باشد همچنین علم ارگونومی در تعیین آهنگ کار می تواند مفید باشد.

فواید مطالعه کار:

۱- مطالعه کار به مفهوم افزایش کارآیی تولید ( بهره وری) ، کارخانه یا واحد عملیاتی توسط سازماندهی مجدد کار می باشد و روشی است که به طور طبیعی سرمایه گذاری زیادی را بر روی تجهیزات و ماشین آلات نیاز ندارد.

۲- روشی نظام یافته است در نتیجه هیچ عامل که بر روی کارآیی عملیات تاثیر می گذارد از نظر دور نمی ماند ودر نهایت تمامی حقایق مربوط به عملیات در دسترس می باشد.

ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش :

روش متداول ثبت وقایع نوشتن آنها می باشد ولی متاسفانه این روش برای ثبت فرآیندهای پیچیده که در صنایع مدرن متداول هستند مناسب نمی باشند به خصوص هنگامی که ثبت دقیقی از تمامی جزئیات یک فرآیند یا عملیات مورد نیاز است برای شرح تمامی وقایع مربوط به کار ساده ای که شاید بیش از چند دقیقه به دراز نمی کشد.

نمودار سازمانی شرکت شهردارو:

همانطوری که در نمودار سازمانی منظور گردیده ساختار سازمانی این شرکت بر مبنای نوع فعالیت یا وظایف اصلی و تخصصی استوار است و در واقع این شرکت براساس طرح وظایف اصلی سازماندهی شده است. نمودار سازمانی این شرکت به جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل موردبازنگری قرار گرفته است.

پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط :

 • یکی از دلایل عمده وقت کشی در سازمان ها مسیر غیرمنطقی کارهاست. جزئی از کار در یک بخش و جزئی دیگر در بخشی دورتر انجام می‎شود. به عنوان مثال در سازمان تحت بررسی ساخت قرص جم فیبروزیل در ساختمان قدیمی است ولی برای بسته بندی به ساختمان جدید منتقل می‎شود.
 • محل کار کارکنانی که مراجعین بیشتری دارند باید نزدیک به درهای ورودی تعیین شود تا رفت و آمدها کاهش یابد.

شش عامل بهینه کننده‌ی زمان بندی:

 • مقاصد بزرگتر هفته را به گام های کوچکتر از شنبه تا چهارشنبه بشکنید. برنامه را به گونه ای زمان بندی کنید که اساسی ترین کارها را در بهترین اوقات روز انجام دهید.
 • از زمان بندی فشرده بپرهیزید. برای اینکه هفته ای کم تنش داشته باشید. اوقاتی را به عنوان زنگ تفریح، تنفس، تغییر حال و هوا، فوریت ها و اضافه کاری (در صورت نیاز) کنار بگذارید.
 • در طول روز، زمان بندی خود را مرور کنید.

منابع مورد استفاده

 • ۱- اسفندیار سعادت،مدیریت منابع انسانی ، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۷۵
 • ۲- علیرضا علی احمدی، ارزیابی کار و زمان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۸۰
 • ۳- ناصر جاوید، ارزیابی کار و زمان، نشر دانش پرور، چاپ اول،۱۳۸۳
 • ۴- عباس کحال زاده، آشنایی با ارزیابی کار و زمان، نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ۱۳۸۱
 • ۵- شهنام طاهری، کارسنجی و روش سنجی، نشر آروین، جاپ اول، ۱۳۷۶
 • ۶- مهرداد قاسمی، جزوه ی درس کارسنجی و روش سنجی
 • ۷- سید نصرالله مرعشی، سیستم های زمان سنجی، نشر بصیر، چاپ اول، ۱۳۷۶
 • ۸- جزوات اساتید محترم تدریس شده در دانشگاه

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ