کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه

0
کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذهReviewed by پرشین مقاله on Jul 30Rating: ۴.۵کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه مشتمل به ۶۲ صفحه می باشد. برای خرید مقاله کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در طی دهه های اخیر با توسعه سیسـتمهای قدرت، روش رساندن انرژی الکتریکی به مصرف کننده ها به طور کلی به این صورت می باشد که توان در نیروگاه های بزرگ تولید شده و ولتاژ توسط ترانسفرماتورها تا حد مطلوب بالا برده می شود. سپس انرژی الکتریکی از طریق خطوط طویل تا نزدیکی مصرف کننده ها منتقل شده و پس از یک یا چند مرحله کاهش ولتاژ ، به مصرف کننده می رسد.

مطلب کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه مشتمل  ۶۲  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست

۱-  مقدمه   ۳

۲- شهرک صنعتی مورد مطالعه  ۶

۳- تولید محلی برق در شهرک صنعتی شهرستان ایذه  ۱۱

۳-۱ تحلیل شبکه موجود   ۱۱       

۳-۲- تولید محلی برق در شهرک صنعتی و تعیین ظرفیت مناسب  ۱۴

۳-۳- تعیین محل مناسب جهت استقرار ۱۷

۳-۴- مشخصات فنی موتورهای گازی پیشنهادی  ۲۰

۳-۴-۱ موتورهای گازی ۴ مگاواتی ساخت کارخانه ۲۱

۳-۴-۲ موتورهای گازی ۷۳/۸ مگاواتی ساخت کارخانه ۲۴

۳-۵ تحلیل شبکه در حضور واحد تولید پراکنده  ۲۶

۳-۵-۱ تحلیل شبکه در حضور موتورهای گازی ۴ مگاواتی   ۲۶

۳-۵-۱-۱ آنالیز حوادث  ۳۳

۳-۵-۲ تحلیل شبکه در حضور موتورهای گازی ۷۳/۸ مگاواتی  ۳۵

۳-۵-۲-۱ آنالیز حوادث  ۳۹

۳-۵-۳ جزیره ای شدن    ۴۱

۳-۶ حفاظت های مورد نیاز  ۴۲

۳-۷ تولید همزمان برق و حرارت (CHP)    ۴۹

۳-۷-۱ میزان بخار و آب گرم تولیدی توسط موتورهای گازی   ۵۳

پیوست ها ۶۰

فهرست پیوست ها

پیوست ۱: مشخصات فنی موتور گاز سوز TCG 2032 V16 ساخت کارخانه 

پیوست ۲: مشخصات فنی موتور گاز سوز ۲۰V34SG ساخت کارخانه Wartsila

پیوست ۳: مشخصات فنی موتور ژنراتور DIG 150 m/6 ساخت کارخانه AVK

پیوست ۴: نحوه ورود اطلاعات و مشخصات فنی به نرم افزار DIgSILENT

پیوست ۵: نحوه اتصال چهار واحد تولیدی ۴ مگاواتی به شبکه ۲۰ کیلو ولت

پیوست ۶: طرح واحد تولیدی نمونه با موتور گاز سوز TCG 2032V16 ساخت کارخانه Deutz

پیوست ۷: نقشه های تک خطی حالت های ممکن نصب خازن

پیوست ۸: نحوه اتصال دو واحد تولیدی ۷۳/۸ مگاواتی به شبکه ۲۰ کیلو ولت

پیوست ۹: طرح واحد تولیدی نمونه با موتور گازسوز ۲۰V34SG ساخت کارخانه Wartsila

پیوست ۱۰: دیاگرام تک خطی حفاظتی برای یک ژنراتور

خلاصه ای کوتاه از مقاله کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه را در زیر می توانید ببینید.

شهرک صنعتی مورد مطالعه

بی تردید در عصر حاضر توسعه شهرک های صنعتی جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارد، به گونه ای که یکی از شاخص های رشد به حساب آمده و سهم به سزایی در ایجاد اشتغال مولد، کاهش بیکاری، استفاده بهتر و مناسب تر از منابع، توسعه فناوری و پژوهش های علمی، توسعه صادرات و نیازهای معیشتی جامعه دارد.

تحلیل شبکه موجود

همانطور که در بخش پیش گفته شد، تامین برق شهرک ایذه توسط دو  فیدر ۲۰ کیلو ولت مستقل و از پست ۲۰/۶۳ ایذه صورت می گیرد. شکل زیر بخشی از شبکه انتقال و فوق توزیع استان خوزستان در محدوده شهرک صنعتی ایذه را نشان می دهد.

تعیین محل مناسب جهت استقرار DG

واحدهای تولید محلی برق را می توان در پست های فوق توزیع (متصل به باس ۲۰ کیلو ولت) در نظر گرفت و یا به منظور کاهش تلفات و نیز برای جبران افت ولتاژ در فیدرهای فشار متوسط و در نزدیکی محل مصرف (در مرکز ثقل فیدر) احداث نمود.

آنالیز حوادث

در این بخش، شبکه در صورت بروز برخی حوادث نظیر خارج شدن یکی از ژنراتورها و یا قطعی یکی از خطوط ۲۰ کیلو ولت از پست ایذه  به شهرک صنعتی تحلیل می گردد.

جزیره ای شدن

جزیره ای شدن ناخواسته، مطلوب نیست چرا که ممکن است باعث تغییرات بزرگی در ولتاژ و فرکانس روی بخش جزیره ای شده شبکه گردد و تامین برق مشتریان تحت شرایط غیر معمول انجام گیرد تا اینکه یا سیستم مختل شود (یا واحدهای DG جدا شوند) یا تعادل بین تولید و مصرف ایجاد گردد.

حفاظت های مورد نیاز

شبکه های توزیع سنتی ماهیتی شعاعی دارند که به واسطه یک منبع تغذیه از شبکه سراسری تغذیه می شوند. سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیار ساده است و معمولا به وسیله فیوز، بازبست و رله اضافه جریان پیاده سازی می شود.

تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

تولید همزمان برق و حرارت یک روش صرفه جویی انرژی است که در آن برق و حرارت بطور همزمان تولید می‌شوند.

میزان بخار و آب گرم تولیدی توسط موتورهای گازی

همانطور که گفته شد با عبور گازهای خروجی از بویلرهای بازیافت حرارت، می توان بخار یا آب داغ بدست آورد. در اشکال زیر به سادگی نحوه این تبادل حرارتی و نیز منحنی های گرما- دما برای گاز و آب نشان داده شده اند.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ