پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری

پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیریReviewed by پرشین مقاله on Oct 9Rating: ۴.۵پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیریپیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری مشتمل به ۵۶ صفحه می باشد. برای خرید مقاله اقدام نمایید. پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در چندین سال گذشته نظریه پردازان به پدیده ی مسئولیت پذیری توجه بیشتری کرده اند و این تاثیرات اکثراً از روانشناسی اجتماعی ناشی شده اند.که در آن مسئولیت پذیری به عنوان توصیف مقوله ی فاکتورهای علّی رفتار در محیط های اجتماعی در نظر گرفته می شود.

مطلب پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری مشتمل ۵۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ی مطالب: ۲

مقدمه: ۳

ماهیت مسئولیت پذیری… ۵

ارائه تصویر از مسئولیت پذیری… ۶

تئوری نقش پذیری بعنوان الگویی برای مسئولیت پذیری… ۷

سازمان های دارای «تلقین». ۸

وجود همبستگی های سازمانی.. ۹

نقش های سازمانی.. ۹

محتوای انتظارات… ۱۱

یک تصویر برای مشاهده ی مسئولیت پذیری… ۱۱

۱-۳. توسعه و تبلور انتظارات مشترک نقشی.. ۱۱

۲-۳. نقش پذیری در مقابل ایجاد نقش…. ۱۴

۳-۴. تابعیت تئوری نقش ها و مسئولیت پذیری… ۱۶

مزایای نظریه ی نقش ها برروی مسئولیت پذیری… ۱۷

۱-۴. بخش متفاوتی از آنالیز ها ۱۷

۲-۴. مباحث زمانی.. ۱۸

۳-۴. دامنه ی وسیع پاسخ ها ۱۸

۴-۴. تأثیر متقابل.. ۱۹

۵-۴. تفاوت های فردی… ۱۹

۶-۴. دسته های مختلف از انتظارات… ۲۰

۷-۴. نظام مندی انتظارات… ۲۰

۸-۴. اهمیت گروه اصلی.. ۲۰

۹-۴. سمت تاریک مسئولیت پذیری… ۲۱

۱۰-۴. فرآیند های بین فردی در مقابل فرآیند سازمانی.. ۲۱

۱۱-۴. محرک های زمینه ی مسئولیت پذیری… ۲۲

۱۲-۴. موضوع تجدید نظر در مدیریت منابع انسانی.. ۲۳

رفتار تابع مدیریت و اعتبار(میانجی های موجود در روابط مسئولیت پذیری، اجرای وظایف شغلی و خشنودی) ۳۰

ماهیت مسئولیت پذیری: ۳۲

اعتبار. ۳۵

مدل و نظریات: ۳۶

رابطه ی مسئولیت پذیری  OCB.. 36

اندازه گیری  ها ۴۳

نتایج: ۴۴

بررسی اندازه ها: ۴۴

بررسی مدل.. ۴۵

بررسی مدلهای جایگزین.. ۴۵

بحث و گفتگو: ۴۸

نقاط قوت و محدودیت های مطالعه. ۵۰

راهنمایی های مطالعات آینده. ۵۱

مفاهیم منحنی برای ممارست و تمرین.. ۵۲

نتیجه گیری: ۵۳

ضمیمه. ۵۴

خلاصه ای کوتاه از مقاله پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

سخت کوشیدن برای زنده ماندن می تواند موجب تلف شدن محرک های سازمانی شود و در یک نگاه به تاریخچه ی سازمانی می توان شکست های بزرگی از مسئولیت پذیری ر امشاهده کرد . این لیست بسیار طولانی می باشد و ما نیاز به مثال های بسیار دور نداریم

ماهیت مسئولیت پذیری

سیستم های اجتماعی را به صورت عمومی می توان گروه مشترکی از توقعات یکسان برای رفتار دانست. پس می توان مسئولیت پذیری را بعنوان پل ارتباطی ای دانست که سیستم های اجتماعی را به هم متصل می کند.

ارائه تصویر از مسئولیت پذیری

تعریف مسئولیت پذیری حول دو محور اصلی قرار دارد. محور  اول به محیط فرد اشاره دارد.محیط فرد به معنای افراد و اشیایی می باشد که در موقعیت مورد نظر قرار دارند و محور دوم به مقاصد ارزشیابی و زمینه ی قبلی فعالیت ها اشاره دارد.

سازمان های دارای «تلقین»

سازمانهای کار مدرن توسط افراد به منظور بدست آوردن بازده های ارزشمند ایجاد شده اند.بازده هایی که نیازمند همکاری تعداد زیادی از افراد می باشد. با این حال اهداف و مقاصد اصلی سازمانها از طریق آرایش پیچیده ی افراد شاغل و کارهای موجود بدست می آید.

وجود همبستگی های سازمانی

تطابق فعالیت ها در درون یک سازمان نیازمند مشارکت افراد و وابسته به دیگران برای انجام تعهدات خود می باشند. در حقیقت برای سازمانها ضروری است که این همبستگی ها را به وجود آورده و حفظ کنند

نقش های سازمانی

زمانی که کار افراد با هم در ارتباط است و باید بطور مداوم با هم تعامل داشته باشند، الگوهای خاصی بوجود می آیند . برای به کار بردن یک اصطلاح (۱۲) آنها بطور متقابل از یک عرف برای بوجود آمدن چنین رفتاری آگاه می شوند.

محتوای انتظارات

در حالات کلی ،‌ فقط چیزهایی که دارای ارزش اجتماعی هستند  و یا مفید هستند در روابط تدوین می شوند. بنابراین، تمامی موارد در انتظارات متقابل گنجانده نمی شوند. از سوی دیگر، چیزهای زیادی مانند عملکرد های محیطی، ‌تفاوت زیادی در کیفیت کار گروهی ایجاد می کنند.

نقش پذیری در مقابل ایجاد نقش

تفکر فعلی و اطلاعات مرتبط( مورسیون ۱۹۹۳) از این باور حمایت می کنند که اکثر کارگزاران در شکل گیری و ظایف شغلی شان پیش فعال هستند و علاقمند به شرایط خشنود کننده در محیط کار می باشند.

تابعیت تئوری نقش ها و مسئولیت پذیری

بعنوان چکیده ی مطلب، مسئولیت پذیری در سازمانها را می توان شامل نقش پذیری و ایجاد نقش دانست که در یک تاریخچه از پیشامد نقش آشکار می شود.

مباحث زمانی

تئوری مسئولیت پذیری اکثراً در موقعیت های مدبرانه مورد آزمایش قرار گرفته است،‌بدین معنی که رابطه ی کارگزار و مدیر بطور مصنوعی و برای یک مدت زمان کوتاه بازسازی شده اند.

تفاوت های فردی

اکثر تحقیقات در مورد مسئولیت پذیری تفاوت های فردی و کارگزاران را یا اصلاً مد نظر قرار نداده اند و یا توجه جزئی به آن داشته اند. دراکثر موارد محققان مسئولیت پذیری از مدل حالت کلی استفاده کرده اند. در طرف مقابل تئوری نقش ها  بر روی اهمیت نسبت کارگزاران تأکید دارد

دسته های مختلف از انتظارات

بر خلاف تئوری مسئولیت پذیری،‌صاحبنظران تئوری نقش ها معمولاً‌برآدورد می کند که انتظارات فرستاده شده از سوی چندین مدیر ( چندین نهاد)‌در اکثر محیط های کار موثر می با شند  و این در نوع نقش گنجانده می شود.

نظام مندی انتظارات

در حالیکه تعداد و ماهیت نهادها میزان تداوم و یا نظام مندی انتظاراتی که اتفاق خواهد افتاد را مشخص می کند. ( تداوم بیشتر= احتمال نظام بندی کمتر). این فاکتور به خودی  خود حائض اهمیت است.

اهمیت گروه اصلی

دو بخش قبلی اهمیت مطلبی که جامعه شناسان آنرا گروه اصلی می نامند و به پیش بینی زمان و مکانی که تاثیرات مسئولیت پذیری احتمال می رود شکل گیرند و قویتر شوند را مطرح کردند.

موضوع تجدید نظر در مدیریت منابع انسانی

چنانچه قبلاً اشاره شد،‌روش مورد استفاده در ساختار این موضوع ایجاد بستری است که پایه و اساس مشترکی برای تمامی افراد داشته باشد.

رفتار تابع مدیریت و اعتبار(میانجی های موجود در روابط مسئولیت پذیری، اجرای وظایف شغلی و خشنودی)

پاسخگو قرار دادن مردم در قبال اعمالشان جزء اصلی مسئولیت پذیری می باشد و یکی از مهمترین ساختارهای بنیادی در علم مدیریت می باشد که متاسفانه اطلاعات کمی در مورد آن جمع آوری شده است.

اعتبار

در نظر گرفتن اعتبار بعنوان یک میانجی بین ساختارهای اجتماعی بسیار قدیمی می باشد. مطالعات اخیر نشانگر این هستند که اعتبار با ساختارهای اجتماعی بیور مانند عقاید مدیریتی، تئوری اسنادی، ارتقاء شخصیت، مهارت سیاسی و قدرت در ارتباط می باشد.

رابطه ی مثبتی بین محبوبیت و ارزشگزاری عملکرد شغلی وجود دارد.

جانسون  و همکارانش( ۲۰۰۳) پیشنهاد کردند که رفتار افراد محبوب به طور مکرر با محرک های نوع پرستانه در ارتباط اند. علاوه بر آن افراد محبوب دارای بصیرت رفتاری بیشتر می باشند

اندازه گیری  ها

مسئولیت پذیری: یک مقیاس هشت فقره ای توسط هاچوارتر، کاکمار و فریس ارائه شد(۲۰۰۳) که ما برای اندازه گیری مسئولیت پذیری ملموس و قابل درک استفاده کردیم.(

بررسی مدلهای جایگزین

برای معتبرتر کردن فرضیه، از روش مدلهای جایگزین استفاده کردند و چندین مدل دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند

بحث و گفتگو:

مقاله ی حال حاضر فرآیند میانجی دو مرحله ای بین مسئولیت پذیری و عملکرد / رضایت را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند که مسئولیت پذیری موجب مشارکت بیشتر در رفتارهای تابع می شود که عامل اصلی رضایت و عملکرد شغلی از طریق محبوبیت می شود

نقاط قوت و محدودیت های مطالعه

اگر چه در سالهای اخیر تحقیق بر روی مسئولیت پذیری در سازمانها افزایش یافته است اما ما هنوز طلاعات کمی در مورد دینامیک های پیچیده ای داریم که در درون روابط قابل مشاهده رخ می دهند.

مفاهیم منحنی برای ممارست و تمرین

پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری

نظریه ی مسئولیت پذیری برای مدیریت حرفه ای دارای مفاهیم برجسته ای می باشد. بیشتر آنچه مدیران در رابطه با مدیریت منابع انسانی انجام می دهند با مسئولیت پذیری در ارتباط است.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ