پرورش گل سیکلامن

پرورش گل سیکلامنReviewed by Admin on Jul 30Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

نام سیکلامن در هر منابعی که ذکر شده پسوند پرسیکوم Persicum یعنی ایرانی را به همراه دارد. سیکلامن یک گیاه ملی و ارزشمند ایرانی است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

سیکلامن Cyclamen Persicum.. 2

منشا ۲

گونه های سیکلامن عبارتند از ۳

روند رشد رویشی تا مرحله گل‌دهی. ۴

پیشگیری از بیماری. ۵

اصلاح گل سیکلامن. ۸

تاریخچه اصلاح. ۸

سیتوژنتیک.. ۸

اهداف اصلاح سیکلامن. ۹

روشهای اصلاحی. ۹

منابع. ۱۱.

گیاهشناسی:

جنس Cyclamen از خانواده Primulaceae, دارای ۲۲ گونه است که از بین آنها تنها C.persicum بصورت تجارتی در آمده و مورد اصلاح قرار گرفته است.

  روند رشد رویشی تا مرحله گل‌دهی
سیکلامن ایرانی دارای بذر¬های سیاه رنگ، ریز و زاویه¬دار است و در یک بستر بسیار سبک، نرم و کم عمق کشت می¬شوند. با انجام مراقبت¬های اولیه حدود ۲۸ تا ۳۵ روز بعد جوانه می¬زند.

اصلاح گل سیکلامن
سیکلامن یکی از گیاهان نادری است که در حداقل ساعات نوری و در دماهای سرد گل می دهد. غالبا بصورت گیاه گلدانی بهاره و زمستانه در اندازه های گلدانی یافت می شود و گاهی به عنوان گل بریده و در باغ و گل تزئینی بکار می رود.

سیتوژنتیک:
بیشتر ارقام سیکلامن اتوتتراپلوئید هستند یعنی  ۴x=96هرچند ارقام دیپلوئید  ۲x=48و ارقام هاپلوئید  ۲n= 2X= 24 نیز وجود دارند. بطور طبیعی هیچ رقم سیکلامن  ۳x وجود ندارد,

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ