پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید

پاسخ ایمنی به جد و جهد شدیدReviewed by پرشین مقاله on Jul 23Rating: ۴.۰مقاله پاسخ ایمنی به جد و جهد شدیدپاسخ ایمنی به جد و جهد شدید مشتمل به۱۳صفحه می باشد. برای خرید مقاله پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

رابطه ی بین دوندگی سنگین ، ایمنی ، و عفونت خیلی زود در این قرن توسط لارابی دست یافته شد ، کسی که افزایش عمده ای را در نوتروفیل خون در میان چهار ورزشکاری گزارش کرد که در سال ۱۹۰۱ در دوی ماراتن بوستون شرکت داشتند . لارابی ذکر کرد که تغییرات تعداد مختلف سلول سفید خون با کسانی مشابهت دارد که در شرایط بیماری خاصی قرار دارند . وی همچنین بررسی کرد که « دوندگی خیلی فراتر از محدودیتهای فیزیولوژیک رفته است ، و نتایج ما یقیناً نشان می دهد که وقتی مسأله این است به لئوکوسیتوز قابل توجه نوع التهابی دست می یابیم .

چکیده

نیمن ، دیوید سی . پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید.

داده های آسیب شناسی استدلال می کند که قدرت تحمل ورزشکاران طی دوره های تمرین سنگین و دوره ی ۱ تا ۲ هفته بعد از مسابقات ورزشی برای عفونت شدیدتر دستگاه تنفسی در ریسک فزاینده ای هستند . مدارک زیادی وجود دارد که ، برای ساعتهای متعدد بعد از تلاش شدید ، اجزای متعددی هم از سیستم ایمنی مادرزادی   ( مثلاً فعالیت طبیعی سلول کشنده و فعالیت نوتروفیل انفجار اکسیداتیو ) و هم سیستم ایمنی سازگار پذیری ( مثل عملکرد سلول   B   و  T )عملکرد سرکوب شده ای نشان می دهند .

 

مطلب پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید مشتمل۱۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه ۲

پاسخ حاد ایمنی به ورزش استقامتی شدید و طولانی.. ۳

مداخلات برای تغییر واکنش ایمنی برای ورزش سنگین.. ۱۱

جمع بندی.. ۱۲

خلاصه ای کوتاه از مقاله پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

نیمن ، دیوید سی . پاسخ ایمنی به جد و جهد شدید.

داده های آسیب شناسی استدلال می کند که قدرت تحمل ورزشکاران طی دوره های تمرین سنگین و دوره ی ۱ تا ۲ هفته بعد از مسابقات ورزشی برای عفونت شدیدتر دستگاه تنفسی در ریسک فزاینده ای هستند . مدارک زیادی وجود دارد که ، برای ساعتهای متعدد بعد از تلاش شدید ، اجزای متعددی هم از سیستم ایمنی مادرزادی   ( مثلاً فعالیت طبیعی سلول کشنده و فعالیت نوتروفیل انفجار اکسیداتیو ) و هم سیستم ایمنی سازگار پذیری ( مثل عملکرد سلول   B   و  T )عملکرد سرکوب شده ای نشان می دهند .

مقدمه

رابطه ی بین دوندگی سنگین ، ایمنی ، و عفونت خیلی زود در این قرن توسط لارابی دست یافته شد ، کسی که افزایش عمده ای را در نوتروفیل خون در میان چهار ورزشکاری گزارش کرد که در سال ۱۹۰۱ در دوی ماراتن بوستون شرکت داشتند . لارابی ذکر کرد که تغییرات تعداد مختلف سلول سفید خون با کسانی مشابهت دارد که در شرایط بیماری خاصی قرار دارند . وی همچنین بررسی کرد که « دوندگی خیلی فراتر از محدودیتهای فیزیولوژیک رفته است ، و نتایج ما یقیناً نشان می دهد که وقتی مسأله این است به لئوکوسیتوز قابل توجه نوع التهابی دست می یابیم .

پاسخ حاد ایمنی به ورزش استقامتی شدید و طولانی

در سال ۱۹۸۷ ، من شیوع U  RTI را درگروهی از دوندگان ماراتن بررسی کردم که عادات تمرینی و توانایی های دوندگی مختلفی داشتند . طی هفته ی بعد از دوی ماراتن لس آنجس ، ۹/۱۲ درصد از دوندگان اعلام بیماری کردند درحالی که فقط ۲/۲ درصد از دوندگان کنترل شده ای اعلام بیماری کردند که شرکت نکرده بودند ( نسبت عدم تساوی ۹/۵ ) .

مداخلات برای تغییر واکنش ایمنی برای ورزش سنگین

مداخلات شیمیایی و تغذیه ای برای ورزشکاران توصیه شده است تا تغییرات بالقوه ی منفی در ایمنی را طی دوره های تمرین سنگین نفی کنند . داده های اولیه ای وجود دارد که دارو های مختلف تنظیم ایمنی به ورزشکاران حفاظت علیه عفونت طی سیکلهای رقابتی را ارائه می کنند ، اما تحقیقات بسیار بیشتری پیش از هر توصیه ای لازم است .

ایندومتاسین ، که از تولید پروستاگلاندین ممانعت می کند ، قبل از ورزش برای ورزشکاران استفاده شده یا برای تعیین اینکه کاهش  NKCA  قابل شمارش است در  Vitro استفاده می شود .

جمع بندی

هافمن ، گوئتز و پترسن مطرح کرده اند که واکنش های ایمونولوژیکی به ورزش حاد به عنوان زیرمجموعه ای از ایمونولوژی استرس قابل بررسی است . دیگر استرسورهای فیزیکی و ذهنی مثل فضای عبور ، آسیب حرارتی و روان تکانشی ، جراحی آنفارکتوس حاد میوکاردی ، افسردگی طولانی یا اضطراب ، و شوک خون ریزی همگی با سرکوب ایمنی مرتبط است . بنابراین این مفهوم را ایجاد می کند که ورزش فیزیکی در حالت پر استرس با همان نتایج ارتباط دارد.

در این بررسی ، بر واکنش شدید ایمنی به ورزش استقامتی شدید و طولانی تأکید شده است . گرچه بعضی یافته ها مثل دیگر یافته ها مطالعه نشده اند ، ورزش سنگین با تغییرات ذیل در ایمنی مرتبط بوده است ( که حداقل چندین ساعت طول می کشند) .

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ