وب سایت مدرسه

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

پیشرفت روزافزون علم کامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مکانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود که سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مکانیزم بهینه ای ارائه گردد که مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه کند و معایبش را پوشش دهد .

مطلب  وب سایت مدرسه  مشتمل ۱۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست جداول

جدول ۱- ۲ (تحلیل فاز سوم ۴۲

جدول ۲-۲ ( Student43

جدول ۳- ۲ (Teacher44

جدول ۴-۲ (User44

جدول ۵-۲ (Page45

جدول ۶-۲ (Group) 45

جدول ۷-۲ ((Job 46

جدول ۸-۲ (Composit46

جدول ۹-۲ (Class47

جدول ۱۰-۲ (Nazarat47

جدول ۱۱-۲ (

خلاصه ای کوتاه از مقاله   وب سایت مدرسه   را در زیر می توانید ببینید.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ