مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی

مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالیReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۴.۰مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی مشتمل به ۲۱صفحه می باشد. برای خرید مقاله مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی اقدام نمایید. مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

جغرافیا همچون دیگر رشته های مهم علمی، از دوره های متشنج پس از جنگ عبور کرده و از دهه ۱۹۶۰ به طور پیوسته در حال تغییرات روشهای تحقیق در این رشته و هم چننی ابزار و فنون تجزیه و تحلیل داده ها نیز در حال تغییر و تحول عظیمی بوده به طوری که رایانه شخسی جایگزین قلم و مداد شده است. جمعیت نیز یکی از بحث پرانگیزترین مفاهیم در دهه های اخیر میباشد حکه شاخه جدیدی را در جغرافیا به نام جغرافیای جمعیت به خود اختصاص داده و در اوایل نیمه دوم قرن بیستم جای خنود را در بین سایر رشته های جغرافیا باز نموده.

این تحقیق دانشجویی مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی  مشتمل بر  ۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

طرح مسأله. ۳

فرضیه یک پیشنهاد قابل آزمون در یک زمینه تحقیق. ۴

فرضیه. ۵

داده ها ۶

طبقه بندی داده ها ۶

منابع اطلاعات جمعیتی.. ۷

فنون مربوط به اخذ اقدامات… ۹

انواع واحدهای نمونه برداری.. ۱۴

روشهای نمونه برداری.. ۱۴

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵

نمایش کمی آماری.. ۱۶

نتیجه گیری.. ۱۷

منابع و مآخذ. ۱۸

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

جغرافیا همچون دیگر رشته های مهم علمی، از دوره های متشنج پس از جنگ عبور کرده و از دهه ۱۹۶۰ به طور پیوسته در حال تغییرات روشهای تحقیق در این رشته و هم چننی ابزار و فنون تجزیه و تحلیل داده ها نیز در حال تغییر و تحول عظیمی بوده به طوری که رایانه شخسی جایگزین قلم و مداد شده است. جمعیت نیز یکی از بحث پرانگیزترین مفاهیم در دهه های اخیر میباشد حکه شاخه جدیدی را در جغرافیا به نام جغرافیای جمعیت به خود اختصاص داده و در اوایل نیمه دوم قرن بیستم جای خنود را در بین سایر رشته های جغرافیا باز نموده.

منابع اطلاعات جمعیتی

با پیشرفتهای و تحولاتی که در جهان بوجود آمده هنوز در مواردی تعیین تعداد انسانها تا حدودی دشوار است ولی در حال حاضر از مه روش زیر برای جمع آوری اطلاعات جمعیتی می توان استفاده کرد این سه روش عبارتند از :

  • سرشماری نقوس
  • ثبت وقایع حیاتی

فنون مربوط به اخذ اقدامات

  • نقشه برداری
  • پرسشنامه

نقشه برداری قسمت اعظم کار پژوهش میدانی جمع آوری و ثبت داده های محیط توسط نقشه می باشد نقشه ای که اطلاعات صحیح و دقیق روی آن درج شده باشد را نقشه پایه گویند مهمترین منابع مورد استفاده برای تهیه نقشه های پایه، عبارت می باشند از:

  • عکسهای هوایی
  • تصاویر ماهواره ای

نتیجه گیری

با توجه به میزان کاهش رشد جمعیت از سالهای ۷۵ الی ۸۵ و هم چنین افزایش چشمگیر میزان مهاجرتهای روستایی به شهرهای می توان به این نتیجه رسید که بیشترین درصد مهاجران روستای خیرآباد را جوانان تشکیل می دهند و علت اصلی این مهاجرت را بیشتر باید در وضع نابسامان روستا به خصوص نداشتن آب کافی برای کشاورزی و کمبود زمین زداعی و هم چنین نداشتن امکانات رفاهی در حد مناسب دانست .

منابع و مآخذ

مطالعه کاهش جمعیت در روستا خیرآباد واقع در استان خراسان شمالی

نام کتاب

مولف

۱- روش تحقیق

دکتر بهلول علیجانی

۲-روشهای تحقیق در جغرافیای انسانی

جیفر ام. لیندسی ترجمه دحتر رضوانی

۳- متون اساسی کاربرد و تحلیل جمعیت شناسی

کی – سرینی واسان ترجمه کنعانی

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ