مدیریت توسعه قابلیت های سازمانی

مدیریت توسعه قابلیت های سازمانیReviewed by Admin on Jul 30Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در پی تحقیقاتی که درخصوص عملکردهای مدیریت بعمل آمده است پنج شیوه اساسی برای اجرای استراتژیها ارائه شده است. این شیوه ها شامل طیف وسیعی چون اعلام به کارکنان که استراتژی تدوین شده را اجرا کنند و در نهایت تربیت کارکنانی که توانایی تدوین و اجرای استراتژیهای منطقی را دارند می باشد. در هر شیوه، مدیر نقشی متفاوت ایفا می کند و از روشهای مختلف مدیریت استراتژیک بهره می جوید.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

شیوه های مدیریت استراتژیک…. ۲

بومی سازی شیوه های مدیریت استراتژیک…. ۸

مراحل موجود در مدیریت استراتژیک…. ۹

بسترهای اجرای مدیریت استراتژیک…. ۱۱

منبع.. ۱۲.

بومی سازی شیوه های مدیریت استراتژیک

با توجه به نقش اساسی و تعیین کننده فرهنگ، در هر نوع فعالیت و اقدام مدیریتی، چه از جانب مدیران و کارکنان چه از سوی دولت، این عامل باید به عنوان مدیریت متغیر مهم و اساسی مورد توجه قرارگیرد.

مراحل موجود در مدیریت استراتژیک

۱-  تحلیل محیطی

روند مدیریت استراتژیک، با تحلیل محیطی یا به عبارتی فرایند نظارت بر محیط سازمان به منظور شناسایی تهدیدات و فرصتهای جاری و آتی آغاز می شود. در چنین بستری محیط سازمان تمام عوامل درونی و بیرونی را که به پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف سازمان تأثیر دارند در بر می گیرد.

بسترهای اجرای مدیریت استراتژیک

بسترهای کارآمدی که مدیران بنا نهاده اند بدون اجرای منظم و برنامه ریزی شده عملاً بی فایده است. جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژیها به چهار مهارت بنیادین ذیل نیاز است:

منبع

حمزه پور، علی. بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی.

سایت – باشگاه اندیشه – به نقل از کتاب برداشت دوم، سال چهارم (سری جدید) شماره ۵، پائیز ۱۳۸۵ 

 

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ