کوچک سازی دولت

کوچک سازی دولتReviewed by پرشین مقاله on Aug 13Rating: ۵.۰کوچک سازی دولتکوچک سازی دولت مشتمل به ۶۶ صفحه می باشد. برای خرید مقاله کوچک سازی دولت اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

بودجه فوریه ۱۹۹۵، کوچک­سازی در نیروی کاربخش دولتی را الزامی کرد. مدیریت چنین تغییری مشکلات بسیاری دارد.

مطلب کوچک سازی دولت مشتمل  ۶۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۵

آبهای ناشناخته. ۱۳

سه مرحله تجدید ساختار ۱۵

مرحله اول: برنامهریزی و انتظار ۱۷

مرحله سوم: شناسایی آبهای تازه ۳۲

توصیههایی برای کاهش صدمات.. ۳۶

اقدامات تدافعی: مدیریت متمرکز. ۳۷

فهرست کردن مهارتهای کارکنان. ۳۷

سازوکارهای کوچکسازی.. ۳۸

سبک مدیریت منضبط.. ۴۰

رهنمودها و اصول. ۴۱

یک رهنمود نمونه. ۴۲

گشودن ارتباطات.. ۴۲

جابجا کردن مدیران. ۴۳

اقدامات تثبیتی: راهبردهای موفقیت.. ۴۵

استفاده از راهبردهای بقاء و سازگاری.. ۴۹

کسب مهارتهای جدید. ۵۰

شفاف کردن مسؤولیتها (پاسخگویی) ۵۱

گذشته را فراموش کنید. ۵۲

اقدامات پیشبرنده: برنامهریزی برای نوسازی.. ۵۴

نتیجه: ۶۳

منبع. ۶۶

خلاصه ای کوتاه از مقاله کوچک سازی دولت را در زیر می توانید ببینید.

آب­های ناشناخته

اگرچه تجربه­های کوچک­سازی و تجدید ساختار در بخش خصوصی بعضی چالش­های پیش­رو را برای ما روشن ساخته است ولی اکثر این تجربیات برای دولت فدرال بسادگی قابل کاربرد نیست.

سه مرحله تجدید ساختار

اعتقاد ما براین است که دولت فدرال سه مرحله تجدید ساختار را تجربه خواهد کرد. اولین مرحله بین تصمیم برای کوچک­سازی و زمانی که اولین موجِ از افراد اخراج می­شوند، اتفاق می­افتد.

مرحله سوم: شناسایی آبهای تازه

امور، مسلماً درحال تغییر است. نیروهای مسلح قصد دارند با نیروی پلیس بازار (تعزیرات) قصر ادغام شوند

توصیه­هایی برای کاهش صدمات

مجموعه­ای از اقدامات تدافعی، تثبیتی وپیش­برنده وجود دارد که می­توان از آنها درهریک از مراحل استفاده نمود تا صدمات ناشی از تجدید ساختار را کاهش داده و بعداً به طور جدی و گسترده به بهبود و نوسازی کمک کنند.

سازوکارهای کوچک­سازی

همان­طور که گفته شد، سازوکارهای مختلفی برای اینکار وجود دارد که شامل: سیاست­ها و فرایندهای بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد، سازوکارهای جایابی و روش­هایی برای حفظ رابطه با اشخاصی که اخراج شده­اند (در طی این دوران که از نظر سیاسی حساس است)، می­باشد.

سبک مدیریت منضبط

وظایف روشن و مدت زمان معینی را مشخص کنید. بررسی کنید که آیا آن وظایف در زمان مقرر انجام گرفته است.

اجتناب از عجله کردن

معمولاً سازمان­های بخش خصوصی خاتمه دادن به کار افراد و انجام تجدید ساختار را برای یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه و با دقت کافی سازماندهی و تنظیم می­کنند.

کسب مهارت­های جدید

در شکل افراطی آن، تلاش برای کوچک­سازی بخش­های خصوصی و عمومی منجر به ایجاد سازمانهای تک نفره خواهد شد.

شفاف کردن مسؤولیت­ها (پاسخگویی)

ما معتقدیم سازمان­ها باید تصمیم­گیری­های مربوط به کوچک­سازی را متمرکز کنند.

اجرا کردن برنامه بهبود

نقطه شروع برای عمل نوسازی این است که بطور سمبلیک ورق بزنید. با کاهش وفاداری و تعهد کارکنان و ترس آزاردهنده ناشی از اینکه سلسله مراتب با کارگران چه خواهد کرد، نیاز به تشخیص و سازماندهی مهارت­ها، توانایی­ها و آرمان­های افراد وجود خواهد داشت.

منبع

Armstrong, Jim. 1995. “Government Downsizing; Pitfalls, and How to Avoid Them”, James L. Armstrong & Associates, Ltd.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ