کنترل موجودی انبارشرکت محصولات کاغذی لطیف

0
کنترل موجودی انبارشرکت محصولات کاغذی لطیفReviewed by پرشین مقاله on Aug 20Rating: ۴.۵کنترل موجودی انبارشرکت محصولات کاغذی لطیفکنترل موجودی انبارشرکت محصولات کاغذی لطیف مشتمل به ۹۲ صفحه می باشد. برای خرید مقاله کنترل موجودی انبارشرکت محصولات کاغذی لطیف اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

کلیه داراییهای یک واحد تجاری – تولیدی دارای ارزش اقتصادی است و حصول اطمینان از به کارگیری آن طبق هدفهای تعیین شده ، نیازمند طرح ریزی می باشد .

مطلب  کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف  مشتمل ۹۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

فصل اول.. ۳

تاریخچه شرکت محصولات کاغذی لطیف… ۳

مشخصات ماشین کاغذ: ۵

فصل دوم : ۸

سیستم کنترل انبار (نظام نظارت بر انبار) ۸

۱-۲- کارت کنترل کالا: ۹

۲-۲- انواع کاردکس….. ۹

۳-۲- کارت حساب انبار ۱۰

۴-۲- دفتر راهنمایی اقلام انبار ۱۰

فصل سوم : ۱۲

فرمهای مورد نیاز در نظام تدارکات… ۱۲

۱-۳ تعریف : ۱۳

۲-۳-فرمهای اصلی در نظام تدارکات : ۱۳

۳-۳-رسید انبار: ۱۳

۴-۳- حواله انبار : ۱۴

۵-۳- درخواست کالا یا درخواست جنس از انبار : ۱۴

۶-۳- درخواست خرید خدمت : ۱۵

۷-۳- سفارش خرید : ۱۶

فصل چهارم : ۱۷

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ۱۷

۱-۴- تعریف ماهیت نظام اطلاعاتی انبار ۱۸

۲-۴- نتایج حاصله از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار ۱۸

۳-۴- وظایف اطلاعاتی انباردار ۱۹

۴-۴- جریان کلی گردش عملیات در سیستم نظام تدارکات… ۲۰

فصل پنجم : ۲۳

نظام نظارت بر موجودی… ۲۳

۱-۵-موجودی چیست… ۲۴

۲-۵- هدف و فواید نظارت بر موجودی… ۲۴

فصل ششم : ۲۵

کنترل موجودی… ۲۵

۱-۶- هزینه نگهداری کالا در انبار inventory Holiding cost 26

۲-۶-هزینه سفارش کالا یا موجودی Inventory ordering cost 26

۳-۶-هزینه ناشی از کمبود کالا inventory shortage cost 27

۴-۶- زمان انتظار lead time. 27

۵-۶- ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی safty stock.. 28

۶-۶- حداکثر موجودی… ۲۸

۷-۶-نقطه سفارش…. ۲۹

فصل هفتم : ۳۰

انواع سیستم کنترل موجودی… ۳۰

۱-۷-آنالیز ABC در کنترل موجودی انبار ۳۱

۲-۷: Economic order quantity EoQ… 35

فصل هشتم.. ۵۸

تاثیر مستقیم کنترل موجودی… ۵۸

تاثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکتها ۵۹

آیا انبار کالای شما تحت کنترل است؟. ۵۹

صورتهای مواد. ۶۰

سیاستهای دریافت… ۶۱

وضعیت ATP(مقدار موجودی در دسترس  قابل تعهد) ۶۱

تغییرات مهندسی… ۶۲

گزارش ضایعات… ۶۳

زمان دریافت کالا.. ۶۴

سیستم مکان یاب انبار ۶۵

موجودی کالا یک دارایی نیست… ۶۶

گردش موجودی کالا.. ۶۸

فهرست منابع و مآخذ : ۷۱

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کنترل موجودی انبارشرکت محصولات کاغذی لطیف را در زیر می توانید ببینید.

کارت کنترل کالا:

در گذشته برای کنترل عملیات ورود و خروج کالاها در انبار و رسیدگی به حسابها و کترل موجودی انبار از دفاتر استفاده می کردند ولی در گذر زمان کنترل کالا جایگزین مناسبی برای دفاتر شده است.

انواع کاردکس

اصولاً چندین نوع کاردکس وجود دارد. که عبارتند از کاردکس جعبه ای یا برگردان که

در این نوع کاردکس کارتها در جعبه ای فلزی یا چوبی نگهداری می شوند.

کارت حساب انبار

این کارت همانند کارت انبار است ولی در واحد حسابداری صنعتی که به همان صورت که انباردار وضعیت ورود و خروج کالا را در کارت انبار ثبت می کند همان اعمال هم در حسابداری صنعتی بر روی کارت حساب انبار انجام می شود

سفارش خرید :

این فرم برای عقد قرارداد به فروشنده کالای مورد نظر در واحد خرید تنظیم و تکمیل می شود و به عنوان مجوز حکم خرید کالا توسط کارپرداز است.

تعریف ماهیت نظام اطلاعاتی انبار

نظامهای اطلاعاتی در کارخانجات تولیدی بیشتر در زمینه های برنامه ریزی و کنترل تولید، برنامه ریزی و کنترل مواد، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، انبار و انبارداری مطرح می باشند.

موجودی چیست

موجودی عبارتست از اجناس- مواد و قطعاتی که در امور تولیدی و فروش و به طور کلی در اداره امور صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد مصرف قرار می گیرند.

زمان انتظار lead time

فاصله بین درخواست سفارش تا تحویل آن را زمان انتظار می گویند که در شرکت محصولات کاغذی لطیف lead time به مدت ۱۰ روز در نظر گرفته شده است.

آنالیز ABC در کنترل موجودی انبار

در وجودی انبار معمولاً تعداد کمی از اقلام بخش عمده ای از ارزش موجودی کالا را به خود اختصاص می دهند و به عکس.

تاثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکتها

تأکید بیش از حد بر اهمیت تحت کنترل نگهداشتن سطوح موجدی انبار کالا تقریباً غیر ممکن است.

آیا انبار کالای شما تحت کنترل است؟

متأسفانه، کنترل موجودی کالا موضوع اساسی است که بیشتر تولید کنندگان آمریکایی «بویژه بازار سطح میانی» برای چیره شدن بر آن تلاش می کنند.

گزارش ضایعات

اگر قطعات در حین فرایند مونتاژ آسیب ببینند، آنگاه بررسی چگونگی صدور قطعات جایگزین شده ضروری خواهد بود.

زمان دریافت کالا

صحت زمانهای دریافت کالا از فروشندگان را روزآمد کنید.

سیستم مکان یاب انبار

به همان اندازه که انبارداری ساده به نظر می رسد، به همان اندازه نیز شرکتها در ارتباط با برقراری و نگهداری انبار قطعات ضعیف عمل می کنند.

گردش موجودی کالا

یک راه پاسخ به این سؤال که آیا یک سازمان موجودی کالای بیش از حد دارد یا خیر، نسبت به گردش موجودی کالاست.

فهرست منابع و مآخذ :

۱-برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها ، تالیف علی حاج شیرمحمدی

۲-سیستم های خرید و انبارداری ، تالیف بابک کاظمی

۳-حسابداری مدیریت ، تالیف دکتر رضا شباهنگ

۴-جزوه مدیریت تولید ، تالیف دکتر معتدل

۵-مجله تدبیر ، شماره ۱۰۶

۶-سایت اینترنت

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ