کارورزی حقوق و دستمزد

کارورزی حقوق و دستمزدReviewed by پرشین مقاله on Sep 14Rating: ۴.۰کارورزی حقوق و دستمزدکارورزی حقوق و دستمزد مشتمل به ۶۴صفحه می باشد. برای خرید مقاله کارورزی حقوق و دستمزد اقدام نمایید. کارورزی حقوق و دستمزد
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

امروزه با توجه به گسترش بازارهای رقابتی در جهان و تأثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحی و تولید سیستم‌های مکانیزه یکپارچه در رابطه با مدیریت خدمات پس از فروش دو چندان شده است. سازمانهایی که تا دیروز در فکر جذب مشتریان جدید بودند، امروزه به دنبال افزایش سطح رضایت مشتریان هستند، در شرایطی که خدمات پس از فروش به عنوان یکی از عوامل موفقیت شرکتها شناخته می‌شود.

این تحقیق دانشجویی کارورزی حقوق و دستمزد مشتمل بر  ۶۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

کارآموزی حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش…. ۱

آشنایی با مرکز خدمات پارس الرمس : ۴

برنامه‌های توسعه مرکز : ۵

راهبردهای مراکز : ۵

منابع : ۷

مزد از نظر حقوقی قانون کار : ۸

دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران : ۸

حق السعی : ۱۰

عوامل بنیادی در تعیین مزد : ۱۱

حقوق یا دستمزد : ۱۱

اهداف حمایت از مزد. ۱۳

مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی.. ۱۵

اصول بنیادی سیاستهای مزدی.. ۱۶

مفهوم حقوق و دستمزد : ۱۷

قدرت و دستمزدها : ۱۷

دستمزدهای حقیقی : ۱۹

اهمیت فراگیر مطالب مرتبط با حقوق و دستمزد. ۲۰

نقش  حقوق و دستمزد. ۲۱

تعاریف و اصطلاحات حقوق و دستمزد. ۲۲

دستمزد : ۲۲

سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد. ۲۳

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد  کدام‌اند : ۲۴

وظایف دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست : ۲۵

قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد قرار داد کار چگونه است : ۲۷

حقوق یا مزد مبنا چیست… ۲۷

مدت کار : ۲۸

اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد: ۲۸

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست : ۲۹

تعطیلات و مرخصیها ۳۰

عیدی و پاداش…. ۳۱

فوق العاده مأموریت… ۳۱

کسورات قانونی : ۳۲

مالیات حقوق و دستمزد چیست: ۳۳

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می‌نماید ؟. ۳۵

کارت ساعت چیست… ۳۵

منظور از کسورات صندوق اجرا (اجرائیات) چیست؟. ۳۹

منظور از کسور توافقی چیست… ۴۰

حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است… ۴۱

پرداخت دستمزد بر  مبنای پارچه کاری.. ۴۹

طرحهای تشویقی حقوق و دستمزد. ۵۰

سهیم کردن کارگران در سود. ۵۱

فهرست (کدینگ) حسابهای حقوق و دستمزد چگونه است… ۵۱

روال کار حسابداری.. ۵۴

توضیحاتی در مورد روال کار حسابداری.. ۵۵

توضیحات برگه فاکتور : ۵۵

توضیحاتی در مورد فرم. ۶۰

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کارورزی حقوق و دستمزد را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

امروزه با توجه به گسترش بازارهای رقابتی در جهان و تأثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحی و تولید سیستم‌های مکانیزه یکپارچه در رابطه با مدیریت خدمات پس از فروش دو چندان شده است. سازمانهایی که تا دیروز در فکر جذب مشتریان جدید بودند، امروزه به دنبال افزایش سطح رضایت مشتریان هستند، در شرایطی که خدمات پس از فروش به عنوان یکی از عوامل موفقیت شرکتها شناخته می‌شود.

آشنایی با مرکز خدمات پارس الرمس :

معرفی کلی مرکز : مرکز خدمات الرمس با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه تعمیرات لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه به وسیله چند تن از متخصصین این رشته در تاریخ ۱۰/۹/۸۲ تأسیس گردید.دو سال فعالیت تخصصی و حرفه‌ای در عرصه تعمیرات، از الرمس، درختی تنومند ساخته است که ریشه‌های عمیق و محکم آن را پیوند با تکنولوژی، تعهد، احساس مسوولیت و صمیمت هر چه بیشتر با مشتری تشکیل می‌دهد. حضور هزاران مشتری وفادار به الرمس خود دلیلی بر اثبات این ادعاست. مرکز خدمات الرمس بعنوان نماینده رسمی شرکت‌های معتبر در زم

مزد از نظر حقوقی قانون کار :

مزد از لحاظ قانون کار، اجرتی است که کارفرما به ازای کار انجام شده به کارگر پرداخت کند.

ماده ۳۵قانون کار مزد را به این ترتیب تعریف نموده در مزد عبارت است از وجود نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که درمقابل انجام کار  به کارگر پرداخت می‌شود. و در تبصره یک آن اشاره شده است که چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد، و چنانچه بر اساس محصول تولید شده با میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران :

ماده ۴ قانون کار ایران مصوب اسفند ماه سال  ۱۳۳۷ که تا اواخر سال ۱۳۶۹ قابل اجرا بوده است بیان می‌دارد: مزد و حقوق عبارت است از : وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود. قابل ذکر است در طول سالهای اجرای قانون کار مزبور، مفاد ماده ۴ آن همراه یکی از عوامل ناسازگار با مسائل روابط کار در زمینه مزد بود و این ماده قانون قادر نبود مناسبات بسیار گسترده و پیچیده مزدی در بین کار فرمایان و کارگران را بدون مشکل‌ حل و فصل نماید.

منظور از کسور توافقی چیست

مبالغی که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می‌شود را کسور توافقی می‌گویندکه مهمترین آنها را به صورت زیر می‌توان نام برد. الف ) اقساط وام مسکن ب ) بدهی به شرکت تعاونی ج ) اقساط وامهای ضروری                          د) مساعده هـ) پیش پرداخت حقوق

می‌دانید منظور از مساعده مبالغی است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارگران به آنان پرداخت می‌شود

منابع:

کارآموزی حقوق و دستمزد

۱ ـ حسابداری حقوق و دستمزد. نویسنده: مهدی قربانی / شهرام روز جهانی

۲ ـ مدیریت سیستم‌های حقوق و دستمزد. نویسنده : دکتر کمال کمالی

۳ـ دستمزد و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی. تألیف: یوسف رونق

۴ـ اساس پرداخت دستمزد در صنایع. تألیف : مهندس رضا نیازمند

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ