کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

0
کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیونReviewed by Admin on Apr 3Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در عصری زندگی می کنیم که سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ریزشدن و خرد شدن تخصص‌های کلان و روزآمد شدن یافته و بافته‌‌های این روزگار دور از انتظار نیست.

گاه این تخصص ها چنان هستند که اصلاً به حساب نمی‌آیند و از این رو کمتر به آنها پرداخته شده‌اند طراحی گرافیک برای تولید و پخش خبر تلویزیون از جمله این تخصص‌های ظریف و ناپیداست چندان که گویی اصلاً نیست.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۱۴۲  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

ماهیت خبر. ۷

فصل اول : ۹

خبر در تلویزیون. ۹

تعریف خبر. ۹

تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات: ۱۰

عناصر خبر در تلویزیون. ۱۱

سبک‌های خبر نویسی: ۱۴

سوگیری های خبری.. ۱۵

موضوع‌های خبر در تلویزیون. ۱۷

ویژگیهای خبر تلویزیون. ۱۸

ویژگیهای خبر تلویزیون. ۱۹

شروع خبر در تلویزیون. ۲۰

ساختار برنامه خبری.. ۲۲

خبرنویسی برای تلویزیون. ۲۳

شیوه ارائه خبر در تلویزیون. ۲۴

نگارش خبر تلویزیون. ۲۵

معیار گزینش خبر. ۲۵

روانی و زلالی در خبر نویسی: ۲۶

گرافیک خبری: ۲۷

خبرهای رویداد مدار و فرایند مدار (موضوع‌گرا) در تلویزیون: ۲۷

تأثیر عوامل گوناگون در فرایند خبر تلویزیون: ۲۸

تفاوت  خبر با تفسیر و تحلیل: ۲۹

گویندگی خبر تلویزیون. ۳۰

منابع خبر در تلویزیون. ۳۰

منابع خبری رسانه ها ۳۱

فصل دوم. ۳۲

هنرهای تجسمی.. ۳۲

تعریف گرافیک… ۳۲

تفاوت گرافیک و نقاشی.. ۳۳

الفبای تصویری: ۳۵

۵ رنگ: ۴۰

رنگ: ۴۲

مقایسه سیستم رنگهای چاپی و نوری.. ۴۲

محدودیت‌های فنی انتخاب رنگ… ۴۴

الف- نظریه تشنگی رنگها ۴۶

نظریه‌‌ی نسبی‌گرایی رنگها : ۴۸

نظریه تعامل رنگ و فرم. ۴۹

ریخت (ترکیب بندی)‌ ۵۰

هماهنگی (هارمونی) ۵۱

فصل سوم. ۵۳

گرافیک تلویزیونی.. ۵۳

گرافیک تلویزیونی و گرافیک در تلویزیون. ۵۳

گرافیک در تلویزیون. ۵۴

تاریخچه گرافیک تلویزیونی.. ۵۷

تیتراژ. ۶۰

ویژگی‌های تیتراژ خوب و مناسب… ۶۲

تفاوت و تشابه تیتراژ تلویزیونی و تیتراژ سینمایی.. ۶۳

نکات کلی تیتراژ تلویزیونی.. ۶۵

کپشن.. ۶۷

طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوه نمایش… ۶۸

طبقه‌بندی کپشن‌ها بر اساس موقعیت زمانی و مکانی.. ۶۹

طبقه‌بندی کپشن‌ها به لحاظ شیوه انتقال به دوربین.. ۷۱

طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوه اجرای آنها ۷۳

دکور. ۷۳

آرم استیشن (Arm Station) 76

گرافیک کلیپ… ۷۶

تفاوت‌های تیتراژ کلیپ و تیزر. ۷۸

طراحی نشانه. ۷۸

ویژگی‌های فنی نشانه. ۷۹

ویژگی‌‌های ایده‌آل نشانه. ۸۱

نشانه های اقتباسی.. ۸۳

آرم یا لوگو؟. ۸۳

فصل چهارم. ۸۵

گرافیک در تولید خبر تلویزیون. ۸۵

گرافیک خبری چیست؟. ۸۵

– اهداف و کارکرد. ۸۶

کپشن های ثابت… ۹۰

«تیتر و سوتیتر» ۹۳

شناخت حروف… ۹۳

شیوه نمایش خلاصه اخبار. ۱۰۲

طراحی Arm Station خبر. ۱۰۴

آرم استیشن در خبر تلویزیون. ۱۰۵

اینفوگرافیک و کاربردهای خبری.. ۱۰۸

فصل پنجم. ۱۱۱

گرافیک در پخش خبر تلویزیون. ۱۱۱

– اهداف و کارکرد. ۱۱۱

ویژگی های گرافیک خبری.. ۱۱۲

هویت بصری.. ۱۱۶

سرفصل های خبری.. ۱۲۲

– اینفوگرافیک… ۱۲۴

کپشن های ثابت و متحرک.. ۱۲۶

زیر نویس در پخش خبر. ۱۳۰

دکور در پخش خبر. ۱۳۳

طراحی دوباره (redesign) 133

پیشنهادها : ۱۴۰

منابع : ۱۴۱

.

خلاصه ای کوتاه از  کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در عصری زندگی می کنیم که سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ریزشدن و خرد شدن تخصص‌های کلان و روزآمد شدن یافته و بافته‌‌های این روزگار دور از انتظار نیست.

گاه این تخصص ها چنان هستند که اصلاً به حساب نمی‌آیند و از این رو کمتر به آنها پرداخته شده‌اند طراحی گرافیک برای تولید و پخش خبر تلویزیون از جمله این تخصص‌های ظریف و ناپیداست چندان که گویی اصلاً نیست.

خبر در تلویزیون

تعریف خبر

ارائه تعریفی جامع و مانع بدون تکیه بر تعاریف پیشین و مراحل تهیه و تنظیم خبر، شکل‌ اصلی محققان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاهها بوده است. مهمترین اشکالهایی را که می‌توان رای تعاریف خبر بیان کرد، بدین ترتیب است.

  • بیشتر تعاریف خبر توصیفی هستند و تنها به وصف یک یا دو خبر اکتفا می‌کنند، مانند:

«خبر گزارش از واقعیت‌هاست اما هر واقعیتی را نمیتوان خبر نامید» در این توصیف ابعاد تازگی، مجاورت، شگفتی و … معقول مانده است.

تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات:

– خبر، آگاهی. اطلاع، آگهی، وقوف. خبر کلمه‌ی مفردی است که به مبتدا نسبت داده   می‌شود تا با آن کلامی ساخته شود که چون این کلام به مخاطب القا شد، او از حالت منتظره‌ای که دارد، در می‌آید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد. «لغت نامه دهخدا»

عناصر خبر در تلویزیون

اعلام در بیان وقایع جالب اجتماعی موقعی به خوبی صورت می گیرد که عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد هر واقعه به طور کامل جستجو و ارائه شود.

به طور کلی هر خبر، هر چند کوچک و کوتاه باشد، باید از لحاظ عوامل و عناصر زیر تکمیل گردد:

سوگیری های خبری

نقش سوگیری خبری در تغییر فکر و عقیده‌ی مخاطبان می‌تواند طی مدت کم و بیش کوتاهی بسیار چشمگیر باشد به عبارت دیگر سوگیری خبری متناسب با اهداف و سیاست‌های درست یا نادرست دروازه‌بانان خبری می‌تواند افکار عمومی و ایستارهای متفاوت افراد جامعه را به سوی چنان اهدافی سوق دهد.

موضوع‌های خبر در تلویزیون

موضوعات خبری مورد توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران براساس مطالعه خبرها منتشره از بخش‌های مختلف به طور عمده و بدون رعایت هیچ گونه ترتیبی در عناوین ۱۳ گانه زیر خلاصه می‌شود:

شروع خبر در تلویزیون

هر برنامه تلویزیونی دارای مشخصات ویژه‌ای است که از شر وع آن برای بیننده روشن می‌شود که برنامه دارای چه محتوایی است، بنابراین شروع خبر تلویزیونی نیز به لحاظ روانی و جذب مخاطب باید دارای ویژگیهای خاصی باشد. در شروع خبر تلویزیونی ، علاوه بر بخش آرم خبر که خود دارای ویژگیهای هنری و گرافیکی و نیز روانی است.

ساختار برنامه خبری

یک برنامه خبری از ۴ عنصر یا عامل تشکیل شده است که هر کدام کاربردها و وظایف خاصی را در رابطه با ارائه خبر بر عهده دارند.

  • آرم متحرک ( آرم استیشن): آرم استیشن یا آرم متحرک در ابتدای هر بخش خبری می آید و ضمن اعلام شروع بخش خبری، مخاطب را از نوع خبرها (سیاسی، ورزشی، هنری و . . . ) هم آگاه می‌سازد.

خبرنویسی برای تلویزیون

دبیر خبر می‌تواند خبر خود را از منابع مختلفی استخراج کند، منابعی چون تلکس‌ها و سایت‌های خبری، گزارش تلفنی، تصاویر ویدئویی، فکس‌های ارسالی و منابع شفاهی نویسنده پس از مطالعه خبرها، همراه یک مونتور یا تدوینگر تصاویر را مشاهده می‌کند،

نگارش خبر تلویزیون

نگارش خبر برای تلویزیون توانایی ‌ها و مهارتهای ویژه‌ای دارد، کسانی که در خبر تلویزیون مشغول بکار هستند باید با فنون و ویژگی‌های خبرنویسی آشنا باشند یکی از مهم ترین ویژگیهایی که دبیران خبر باید به آن توجه داشته باشند، تسلط کامل به موضوع خبر و آشنایی با فنون خبر است

معیار گزینش خبر

وسایل ارتباط جمعی به ویژه اخبار تلویزیون در بین کهکشانی از داده‌های خبر که روزانه بر روی تلکس‌ها سایت های خبری نمایان می‌شوند، باید دست به گزینش بزنند، اولین قدم در کار خبر گزینش رویدادهایی است که اتفاق افتاده‌اند و با اتفاق خواهند افتاد.

منابع خبر در تلویزیون

به طور کلی دانستن منبع خبر و داشتن شناخت نسبت به آن، هم در هنگام تهیه خبر، هم در زمان پخش خبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بحث‌های روان‌شناسی و تغییر نگرش‌ها به این مسئله توجه شده است که پیامهایی که به منظور نفوذ در گرایشهای مردم تهیه و انتشار می یابند

منابع خبری رسانه ها

در هر رسانه‌ای می توان به موارد هشت گانه زیر بعنوان منابع خبری اشاره کرد:

  • خبرنگاران: خبرنگاران بر اساس درک، شناخت و مطالعاتی که از محیط اطراف خود دارند بر حسب نیاز، پیشنهاد تهیه خبر در موضوع‌های مختلف را می دهد.
  • سردبیران: براساس شناخت و مطالعاتی که ازجامعه دارند،خود منشاء خبر می‌شوند.
  • مدیران خبر: بر اساس نیازهای جامعه و رسانه و شناخت از وضع ملی و فرا ملی دستور تهیه خبر را می دهند.

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی روی محوری است که یک سوی آن هنرهای کاربردی (Apply Art) و سوی دیگرش هنرهای زییا (Fine Art) قرار گرفته است. کاربردی‌ترین شاخ‌ه هنرهای تجسمی طراحی صنعتی و گرافیک و هنری‌ترین شاخه‌های آنها نقاشی است (شاخه‌های جدیدی در هنرهای تجسمی بوجود آمده است

تفاوت گرافیک و نقاشی

گرافیک معاصر دنیا باسابقه صد ساله‌اش در ابتدا، مرزهای محسوسی با نقاشی نداشت. درواقع نخستین آثار گرافیک برخاسته ازآثارنقاشان سبکهای فوتوریست، اکسپرسیونیست، فووسیت و … بود. در گذر زمان تفاوتهای این دو هنر شکل و شمایل جهانی به خود گرفت و امروزه تشخیص این وجوه افتراق چندان مشکل نیست. عمده‌این تفاوتها عبارتند از:

مقایسه سیستم رنگهای چاپی و نوری

در سیتسم چاپ چهار رنگ و در سیستم نوری سه رنگ اصلی (سبز Green، آبی Blue ، قرمزRed) داریم و تمام رنگهای دیگر از ترکیب این ها ساخته می‌شوند بدین معنا که سیستم رنگ سازی به صورت ترکیبی است. در سیستم چاپ می‌توانیم رنگها را به صورت تخت (Tone Pleat) هم انتخاب کنیم اما این امکان در سیستم نوری تلویزیون وجود ندارد.

محدودیت‌های فنی انتخاب رنگ

دانستن این اصل، طراح را در انتخاب رنگهایش کمک می‌کند و با دانشی که از اصول رنگها دارد تلاش می‌کند رنگها انتخابی‌اش از جهات گوناگون (فام ، ارزش رنگی ، اشباع، لومینانس، رزنانس و کنتراست) یکدیگر را از بین نبرند و بر عکس بیننده را به سوی هدفی واحد هدایت کنند.

نظریه‌‌ی نسبی‌گرایی رنگها :

در دهه‌های اخیر و با مطرح شدن نظریات جدید، بحث مفهوم گرایی رنگها هم دستخوش تغییر شد. پیش از این چنین متداول بود که هر رنگی را سمبل یک صفت می‌پنداشتند. حتی با کنار گذاشتن نظریه «مفاهیم قراردادی رنگها» هم سعی در تثبیت مدعای خود با مراجعه به تحقیقات روانشناسانه نمودند.

ریخت (ترکیب بندی)‌

ریخت یا ترکیب بندی (کمپوزیسون) عبارتست از چینش مناسب و معنادار عناصر بصری و نوشتاری در کنار یکدیگر به منظور القای حس بصری و معنایی خاص. معمولاً با دو نوع کمپوزیسیون سرو کار داریم:

گرافیک تلویزیونی و گرافیک در تلویزیون

گرافیک تلویزیونی یعنی همه کارهای گرافیکی که برای تولید و پخش یک برنامه تلویزیونی انجام می‌دهیم که شامل آرم استیشن، تیتراژ، کپشن و . . .  می‌شود. یعنی وقتی طراحی گرافیک در خدمت برنامه سازی تلویزیونی قرار بگیرد، گرافیک تلویزیونی نامیده می‌شود.

گرافیک در تلویزیون

زمینه وسیع برنامه‌های تلویزیون لزوم مهارت هنرمند گرافیک و فعالیت روزافزون و گسترده وی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. برای برطرف کردن نکات ضعف و تاریکی که گاه حتی در برنامه‌های خوب و موفق تلویزیونی بچشم می‌خورد گرافیک به کمک میآید.

تیتراژ

در ابتدا و انتهای هر برنامه نمایشی یا فیلم سینمایی و در پایان هر برنامه غیرنمایش می‌آید. در تیتراژ عنوان برنامه یا فیلم و دست‌اندرکاران تولید، ساخت و پخش آن ذکر می‌شود. برداشت‌های متفاوتی از تیتراژ ارائه شده است: یک دیدگاه آنرا فقط «شناسنامه» فیلم یا برنامه می‌بیند، دیدگاه دیگر ، تیتراژ را «زنگ تفریح» می‌داند و دیدگاه سوم که تیتراژ را در قالب فصلی برای فضاسازی ذهنی تماشاگر ارائه می‌کند.

تفاوت و تشابه تیتراژ تلویزیونی و تیتراژ سینمایی

الف- در تیتراژ ابتدایی تلویزیون عناوین، به اندازه مدت زمان دوبار خواندن با چشم ظاهر می‌شوند که در تیتراژ ابتدایی سینمایی به اندازه‌‌ای بر پرده  نمایش می ماند تا تماشاگر بتواند آنها را با دهان باز، بلند، بلند بخواند.

نکات کلی تیتراژ تلویزیونی

با توجه به ویژگی‌های فنی، زیبایی شناسی و مخاطب شناسی تلویزیون و با در نظر داشتن مباحث تیتراژ که پیش‌تر آمد به بررسی نکات کلی و اساسی تیتراژی که مناسب پخش از آنتن شبکه باشد می‌پردازیم. باید در نظر داشت که وقتی صحبت از تیتراژ تلویزیونی می‌شود به دو مقوله‌ تیتراژ برنامه‌های نمایشی تک قسمتی و تیتراژ سریالهای تلویزیونی خواهیم پرداخت

کپشن

تبدیل نوشتار به تصویر را تصویر سازی می گویند. در تصویر سازی دو گروه داریم.

  • ترجمه‌ای: زبان نوشتاری را تبدیل به تصویر می‌کند مثلاً ما می‌گوییم گل و دقیقاً همان را تبدیل به تصویر می کنیم یعنی طرح گل را می‌کشیم.

طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوه نمایش

یک کپشن به دو صورت می تواند ارائه شود: متحرک ، ثابت. کپشن ثابت کپشنی است که بدون داشتن هیچگونه حرکتی در داخل کادر نمایش داده می‌شود. این گونه کپشن ممکن است در پشت سر مجری به صورت ثابت بمانند و یا به صورت سرفصلی برای هر یک از بخشهای یک برنامه بدون حرکت به نمایش درآیند.

طبقه‌بندی کپشن‌ها بر اساس موقعیت زمانی و مکانی

کپشن‌ها به لحاظ موقعیت زمانی و مکانی پخش آن به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند. یک کپشن ممکن است به صورت ثابت در پشت مجری کروماکی شود که اصطلاحاً به این نوع کپشن ها «کپشن  پشت مجری‌ای» گفته می‌شود.

طبقه‌بندی کپشن‌ها به لحاظ شیوه انتقال به دوربین

پس از اینکه کپشن طراحی شد برای پخش از آنتن شبکه بایستی وارد سیستم تلویزیون شود برای این انتقال دو راه وجود دارد. یکی به طریقه تصویربرداری با دوربین استودیو از کپشن و دوم اسکن کردن تصویر و ورود آن به سیستم کامپیوتر گاهی اوقات هم کپشن را با نرم افزارها طراحی می کنیم.

آرم یا لوگو؟

آرم و لوگو در معرفی کلی و سریع شرکت، شبکه یا بخش خبری موفق عمل می کنند اما این سؤال مطرح شود که این دو کدام یک سرعت عمل بیشتری دارد و کدام یک موفقتر خواهد بود؟ در این باره بایستی گفت زمانی که تعداد شرکتها، سازمانها و مؤسسات محدود و کم است

گرافیک خبری چیست؟

گرافیک خبری در واقع تصویری از خبر است که قسمتی از رویداد یا تمام آن را نشان می‌دهد. این تصویر توسط گرافیستهایی که با خبر و زبان خبری آشنایی دارند و اکنون به عنوان عضو تحریرهای بزرگ رسانه های خبری درآمده‌اند، ترسیم می‌شود.

اهداف و کارکرد

خبر، گزارشی از رویدادهای عینی و واقعی است و همین عینیت عامل اصلی جذابیت خبر و رویدادهای خبری شمرده می شود همّ و توان همه رسانه های خبری بر این امر استوار است که بر عینت خبرهایی که انتشار می دهند بیفزایند و به این وسیله مخاطبان خود را جذب، جلب و محصور واقعیتهای خبری سازند.

کپشن های ثابت

کپشن عبارت از پیام تصویری ثابت یا متحرک که برای تلویزیون طراحی می شود. کپشن در واقع نوعی تصویر سازی است که تکثیر آن بوسیله مکانیزم پخش تلویزیون صورت می گیرد.

«تیتر و سوتیتر»

تیتر و سوتیترها عبارت از خلاصه ای نوشتاری از گزارش در حال پخش که در قسمتی از کادر تلویزیون که جزء یونیفورم شبکه است. قرار می گیرد تا مخاطبینی که از ابتدا، گزارش را ندیده اند یا به هر دلیلی نمی خواهند تمام گزارش را گوش داده یا ببینند، پخش می شود.

کپشن های ثابت و متحرک

کپشن یا لوحه به هر نوع تصویرسازی که برای تلویزیون کار شود اطلاق می گردد. ویژگیهای اصلی یک کپشن تلویزیونی عبارتند از:‌براساس موضوع طراحی می شود،‌در ابعاد سه به چهار افقی ارایه می شود، هماهنگی صدا (موسیقی، دیالوگ، منولوگ، نریشن و افکت) در آن لحاظ شده است

زیر نویس در پخش خبر

هر گونه نوشتاری که در بخش های مختلف خبری برای تکمیل، توضیح یا توصیف بیشتر خبر در پایین کادر قرار گیرد، اصطلاحاً زیر نویس نامیده می شود. گاهی اوقات در یک مجموعه خبر تلویزیونی، برای اطلاع رسانی بیشتر و بهتر به بینندگان موظفیم اطلاعاتی را بصورت نوشتار در پائین یا بالای کادر تلویزیون حک کینم.

دکور در پخش خبر

دکوری که برای خبر استفاده می شود باید ساده، گویا  باشد و قابلیت آن را داشته باشد که در اثر دیدن آن در چند مکاه متوالی برای بیننده خستگی و کسالت نیاورد. دکور پخش خبری مانند سر در یک بانک می ماند مانند آرم یک بانک است، آرم یک بانک را سالها می بینیم ولی خسته نمی شویم چون فرمش خلاصه است، دکور خبری نیز باید همین گونه خلاصه و ساده باشد تا این خستگی را به وجود نیاورد.

پیشنهادها :

با توجه به آنچه در این پژوهش به آنها پرداخته شده و به منظور برطرف کردن مشکلات موجود در حوزه طراحی گرافیک برای خبر، موارد زیر پیشنهاد می شود:

۱- پیشنهاد می شود در الگوی پرسنلی هر بخش خبری، یک فرد به عنوان مدیر هنری وجود داشته باشد وظیفه این فرد نظارت بر یکسان بودن هویت بصری آن بخش خبر است.

منابع :

۱- شعار غفاری، پرویز. تبلیغات خبری و منافع ملی. تبلیغ سفید،‌سیاه، خاکستری. ویژه نامه آموزشی شماره یک . فصلنامه رسانه . سال ۷۳. ص ۳۰.

۲- ماهنامه آموزشی – تخصصی افق. معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما.سال سوم شماره ۳۳. دی ۸۰. ص ۱۴ و ۱۵.

۳- شکرخواه، یونس. خبر. مرکز گسترش و آموزش رسانه ها . سال ۷۴ . ص ۲۵.

۴- دیبامی،‌فاطمه – مهناز ترابی. تحلیل محتوای اخبار خارجی نیمروزی از دیدگاه سوگیری خبری. مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه صدا و سیما. سال ۷۴. ص ۱۰ و ۱۱.

۵- ساروخانی،‌باقر. دایره المعارف علوم اجتماعی. انتشارات کیهان . چاپ اول. سال ۷۱. ص ۶۵.

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ