فساد اداری

0
فساد اداریReviewed by پرشین مقاله on Aug 13Rating: ۴.۵فساد اداریفساد اداری مشتمل به ۴۵صفحه می باشد. برای خرید مقاله فساد اداری اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیده فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد.

این تحقیق دانشجویی فساد اداری مشتمل بر ۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بخش اول. ۲

مقدمه. ۲

اهمیت و ضرورت موضوع: ۳

هدف کلی تحقیق: ۳

محدوده تحقیق: ۳

تبیین مفهومی و تعاریف فساد. ۴

تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI. 6

انواع فساد. ۶

تفاوت تخلفات اداری با فساد. ۸

مبانی اعتقادی ( ارزشی) درخصوص فساد. ۹

عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداری: ۱۰

پیامدهای فساد. ۱۳

بخش دوم. ۱۵

پیشینه مدیریت دولتی در ایران.. ۱۵

ویژگی‌های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران.. ۱۶

پیشینه مبارزه با فساد در نظام اداری ایران.. ۱۷

عوامل ایجاد کننده فساد در نظام اداری ایران.. ۱۹

تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران.. ۲۱

دستگاههای نظارتی کشور. ۲۳

وضعیت موجود نظارت وبازرسی.. ۲۴

بخش سوم. ۲۶

تجارب کشورها در مبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی). ۲۶

تجربه مالزی.. ۲۶

برنامه جامع مبارزه با فساد در کره جنوبی.. ۲۷

سازمان کارآمد با اختیارات ویژه: تجربه هنگ کنگ….. ۲۸

مبارزه با فساد در تایلند.. ۲۹

فرهنگ سازی در جامعه: تجربه فیلیپین.. ۳۰

تجربه سنگاپور. ۳۱

تجربه اکوادور. ۳۳

طرح سالم سازی ملی موریس…. ۳۳

برنامه جهانی مبارزه با فساد. ۳۴

بانک جهانی و توصیه های آن برای مبارزه با فساد اداری.. ۳۵

مبارزه با فساد در برنامه کمک های آمریکا ۳۵

مبارزه با فساد در برنامه های کمک های خارجی اتحادیه اروپا ۳۶

جمع بندی تجارب مبارزه بافساد در کشورها و توصیه‌های سازمان های  بین المللی.. ۳۷

بخش چهارم. ۳۸

وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد (نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها). ۳۸

اهداف برنامه مبارزه با فساد در نظام اداری.. ۴۲

راهبردهای برنامه مبارزه با فساد در نظام اداری.. ۴۳

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله فساد اداری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیده فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد.

اهمیت و ضرورت موضوع:

فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل  و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.

فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:

تفاوت تخلفات اداری با فساد

فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وحود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی موردانتظار باز می‌دارد. در واقع، تخلفات اداری زمینه‌ساز فساد ادرای است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشدکه مهمترین آنها مکرر بودن،‌ استمرار داشتن،‌ نهادینه بودن، تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است

ویژگی‌های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران

اهم ویژگی‌های بوروکراسی ( نظام اداری) ایران عبارتند از: ۱) به نظر می‌رسد که آمادگی‌های ضروری در نیروی انسانی آن وجود ندارد و ناتوانی بوروکراسی ایران از وضعیت نیروی انسانی آن،‌یعنی فقدان یا ضعف انگیزه نیروی انسانی، پایین‌بودن سطح تخصص و ترکیب نامتعادل آن ناشی می‌شود. ۲) ضعف مدیریت و در کنار آن نبود ثبات در مدیریت است.   ۳) عملکرد بروکراسی در متن ساختار اقتصادی- اجتماعی حاکم است.

برنامه جهانی مبارزه با فساد

برنامه جهانی مبارزه با فساد ، مشترکاً توسط « مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم و نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل وموسسه تحقیقات حقوقی ( قضایی) و جرائم بین منطقه‌ای» تهیه شده است. هدف برنامه کمک به کشورهای عضو در تلاش برای از بین بردن فساد می باشد. برنامه جهانی مبارزه با فساد از دو قسمت عمده تشکیل شده است. قسمت تحقیق و مطالعه و همکاری فنی. هدف از همکاری فنی کمک به دولت های عضو برای ایجاد یا تقویت ظرفیت های نهادی برای جلوگیری ، بازرسی و مبارزه با فساد می‌باشد.

نقاط ضعف

  • شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان های اداری.
  • ضعف درنحوه نظارت بر عملکرد دولت از سوی نهادهای مدنی.
  • ضعف نظام نظارت و بازرسی کشور و تداخل وظایف نهادهای نظارتی.
  • پشتگرمی مدیران و مسئولان به حمایت های سیاسی، در نتیجه بی اعتنایی به پاسخگویی و نظارت‌پذیری.
  • تمرکز اداری و گستردگی حیطه تصدی دولت که مانع اولویت یابی نظارت و بازرسی شده است.

تهدیدات

  • وجود این نگرش که فساد عامل تسهیل کننده بوده و باعث کارایی بیشتر می شود ( غلبه دیدگاه کارکرد گرایی بر بخشی از مدیریت کشور)
  • گستردگی و فراگیری پدیده خویشاوند گرایی به عنوان بارزترین الگوی فرهنگی در ایران که یکی از عوامل مهم فساد در نظام اداری و تضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.
  • حاکمیت فضای بی اعتمادی به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که باعث می شود مسئولان در دوره تصدی خود، کارهای مهم را به کسانی واگذارند که با هدف های آنها همخوانی دارند.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ