عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی

عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزیReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۴.۰عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزیعوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی مشتمل به صفحه ۳۸می باشد. برای خرید مقاله عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی اقدام نمایید. عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

سرعت تغییر و تحول در سازمانهای امروزی سریعتر از آن است که با راه حلهای گذشته و سنتی بتوان برای مسائل پیش رو چاره جویی کرد‏. در این راستا اکثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفیت خود برای رویارویی با تغییرات پیچیده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در فضای رقابتی جهانی شده اند‏. مشارکت بعنوان یکی از فنون پیشرفته اداره سازمان می تواند هدایت و کارگردانی کارآمدتر فعالیتهای سازمان را جهت نواندیشی‏، پویایی و بقاء فراهم نماید‏.

این تحقیق دانشجویی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی مشتمل بر ۳۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

فهرست مطالب

۱-مقدمه. ۲

متغیرهای تحقیق : ۵

۲-ادبیات تحقیق… ۶

تاریخچه ارائه پیشنهادها : ۷

عوامل موثر در موفقیت نظام پیشنهادها : ۸

موانع ذهنی و اجرایی نظام پیشنهادها ۹

کایزن و سیستم پیشنهادها : ۱۱

ابعاد نظام پیشنهادها : ۱۲

۳-متدولوژی تحقیق… ۱۴

جامعه آماری… ۱۴

نمونه آماری… ۱۵

روش جمع آوری اطلاعات… ۱۷

-روش های آماری… ۱۸

۴-تجزیه و تحلیل داده ها ۱۹

بررسی مطلوبیت پاداش ها ۲۸

۵-نتیجه گیری… ۲۸

۶-پیشنهادها ۳۱

فهرست منابع.. ۳۵

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

سرعت تغییر و تحول در سازمانهای امروزی سریعتر از آن است که با راه حلهای گذشته و سنتی بتوان برای مسائل پیش رو چاره جویی کرد‏. در این راستا اکثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفیت خود برای رویارویی با تغییرات پیچیده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در فضای رقابتی جهانی شده اند‏.

مشارکت بعنوان یکی از فنون پیشرفته اداره سازمان می تواند هدایت و کارگردانی کارآمدتر فعالیتهای سازمان را جهت نواندیشی‏، پویایی و بقاء فراهم نماید‏. یکی از سازوکارهای نیرومند این فرادگرد بر پایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد

تاریخچه ارائه پیشنهادها :

طبق نظر فردا تارنر ‏(۲۰۰۳) نصب صندوق پیشنهادها در محیط کار اولین بار توسط ژاپنیها و در سال ۱۷۲۱ با ابلاغ و نصب این پیام « به خلق ایده برجسته بپردازید … به ایده های پذیرفته شده پاداشهایی داده خواهد شد» از طرف شوگان هشتم « یوشیمونی توکاگاوا» در محیط کار شروع گردید‏. « در سال ۱۸۶۷ نیز در آلمان اولین گام برای تشویق کارگران جهت ارائه پیشنهاد و در راستای بهبود کار توسط آلفرد کروپ در کارخانه فولاد سازی کروپ در شهر آخن برداشته شده است‏. در سال ۱۸۸۰ اولین برنامه تشویق کارگران در انگلستان و در موسسه کشتی سازی « ویلیام دنی و برادران » به اجرا گذاشته شده است ».

عوامل موثر در موفقیت نظام پیشنهادها :

۱-پشتیبانی جدی مدیریت ارشد از نظام پیشنهادها ‏.

۲-وجود یا امکان به وجود آوردن انگیزه و ایمان در کارکنان به ایجاد بهبود مستمر در سازمان ؛ کارکنان سازمان با آموزش می توانند هر روز با انگیزه و اعتقاد بهتر از دیروز بودن شروع به کار نمایند‏.

۳-ثبات مدیریت تا قبل از نهادینه شدن نظام پیشنهادها‏.

۴-گماردن دبیر اجرایی تمام وقت‏، علاقه مند‏، فعال و کارآمد‏.

موانع ذهنی و اجرایی نظام پیشنهادها

۱-موانع ذهنی :

الف-تصورات ذهنی و غیر واقعی مدیران در مورد نظام پیشنهادها

ب-تصورات نامطلوب کارکنان از مدیران به خاطر عدم رعایت شایسته سالاری و ضوابط‏.

ج-فرهنگ سازمانی نامناسب برای مشارکت و عدم توجیه سطوح مختلف سازمان‏.

پیشنهادها

مطابق نتایج پژوهش‏، پیشنهادهای قابل طرح را در در دو مقوله پیشنهادهای اصلاحی و پیشنهاد برای پژوهشهای آینده به شرح زیر اشاره می کنیم‏.

الف) پیشنهادهای اصلاحی‏:

۱-با توجه به اینکه نظام پیشنهادها یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی است ،‌پیاده سازی و موفقیت این نظام درگرو تحقق و معنی یافتن مدیریت مشارکتی در کلیه سطوح سازمانی است‏. از طرفی نیز طبق یافته های تحقیق سبک مدیریت در بانک مشارکتی کامل ارزیابی نشده‏، بر این اساس ضرورت دارد توسط مدیریت ارشد بانک فضای لازم جهت تحقق کامل مدیریت مشارکتی در کلیه ارکان و سطوح سازمانی بانک فراهم گردد‏.

فهرست منابع

عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

الف –کتاب‏:

۱-ایران نژاد پاریزی‏، مهدی و پرویز‏، مهدی و پرویز ساسان گهر‏. ۱۳۷۱‏. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل‏. تهران‏:موسسه بانکداری ایران‏.

۲-ایمایی‏، ماساکی‏، ۱۳۷۴‏. کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن‏. ترجمه محمد حسین سلیمی‏.تهران‏: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر‏( پلی تکنیک تهران‏)‏.

۳-خاکی‏، غلامرضا‏، ۱۳۷۹‏. روش تحقیق در مدیریت‏. تهران‏:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی‏.

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ