ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشورReviewed by پرشین مقاله on Aug 10Rating: ۴.۰ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشورضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشورمشتمل به۲۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشوراقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم‌های مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، سیستم مخابرات نوری بهترین انتخاب برای جوابگویی به این تقاضای روز افزون است. این سیستم‌ها در سرعت‌های بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته می‌شوند.

این تحقیق دانشجویی ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور مشتمل بر۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۴

ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور ۷

مدل جامع مدیریت استراتژیک.. ۱۴

ارایه مدل تدوین استراتژی نانوتکنولوژی.. ۱۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۲۲

منابع و مراجع: ۲۷

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشوررا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ساده‌ترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان می‌کند که این فن‌آوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم می‌آورد. با این فن‌آوری جدید، انقلابی در زندگی بشر به‌وجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصه‌های مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد می‌شود.

ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور

در عصر حاضر واژه‌های تحقیقات بنیادی(Basic Research) و تحقیقات کاربردی(Applied Research) جای خود را به تحقیقات استراتژیک و مأموریت‌گرا (Vision-Oriented) داده‌اند[۶]. بنابراین در آینده قدرت در اختیار ممالکی است که مدیریت و تخصص لازم برای تبدیل سریع تحقیقات علمی به فن‌آوری برتر روز را در اختیار داشته باشند. در کشور ما امروزه چیزی به نام استراتژی تدوین شده، برای فعالیت‌های فن‌آوری اپتیکی و لیزری وجود ندارد و این امر سبب تشتت کارها و عدم نتیجه‌گیری صحیح شده است.

مدل جامع مدیریت استراتژیک

تدوین یک برنامه استراتژیک نیازمند سیستم جامع مدیریت استراتژیک است. در ( شکل ۵) مدل جامع برنامه ریزی استراتژیک ارایه شده است. این مدل سه مرحله کلی را دربرمی‌گیرد. ابتدا مرحله تدوین استراتژی است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم‌های مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، باعث رشد شگفت‌انگیز سیستم مخابرات نوری شده است. این سیستم‌ها در سرعت‌های بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته می‌شوند[۵]. در این مقاله عوامل زیادی برای تاکید بر ضرورت تدوین استرتژی مخابرات الکترواپتیک در سطح کشور بیان شد که تمام آنها، اشعار می‌دارد که تدوین استراتژی پایدار برای آینده علمی کشور الزامی است.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ