بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان

بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزانReviewed by پرشین مقاله on May 12Rating: ۵.۰بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزانبررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان مشتمل به۲۱صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان یکی از برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدرسه، هدایت تحصیلی است. هدایت تحصیلی یک جریان منظم است، که هدف خاصی را دنبال می کند و ابتدا و انتهای مشخصی ندارد. از طریق هدایت تحصیلی به فرد کمک می شود تا خود را بشناسد، با خصوصیات رشته های مختلف و نیازهای جامعه آشنا گردد، رشته مناسبی را انتخاب کند و بطور موفقیت آمیزی در آن رشته تحصیل کند.

مطلب بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان مشتمل۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان

فهرست مطالب

مقدمه : ۱

ـ بیان مسئله : ۱

ـ اهداف : ۲

ـ فرضیه های تحقیق: ۲

ـ جامعه و نمونه : ۳

ـ ابزار گرد آوری داده ها : ۳

آموزش و پرورش، مصرف کننده نیست. ۱۲

ـ پیشنهادات : ۱۸

ـ محدودیتها : ۱۹

ـ منابع کلیدی : ۱۹

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان

مقدمه :

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان یکی از برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدرسه، هدایت تحصیلی است. هدایت تحصیلی یک جریان منظم است، که هدف خاصی را دنبال می کند و ابتدا و انتهای مشخصی ندارد. از طریق هدایت تحصیلی به فرد کمک می شود تا خود را بشناسد، با خصوصیات رشته های مختلف و نیازهای جامعه آشنا گردد، رشته مناسبی را انتخاب کند و بطور موفقیت آمیزی در آن رشته تحصیل کند.

بیان مسئله :

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان پژوهش حاضر قصد بررسی برنامه هدایت تحصیلی را دارد. ارزشیابی و بررسی هر برنامه ای یکی از ارکان لازم برای رشد آن برنامه است. مسئله کلی این است که آیا برنامه هدایت تحصیلی موفق بوده است یا نه؟ و آیا به هدف نهایی خود که همان کمک به دانش آموز برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی است، رسیده است یا نه؟

آموزش و پرورش، مصرف کننده نیست.

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان دکتر ریاحی، رئیس انجمن صنفی معلمان در استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم فراهم شدن آسایش و آرامش معلمان، به خبرنگار ما می گوید:در حالیکه در تمام دنیا تأمین امنیت ر وانی معلمان به عنوان یک اصل مسلم مطرح می شود، در ایران این مسأله جدی گرفته نشده و کمتر کسی به فکر ارتقای بهداشت روانی معلمانی است

محدودیتها :

سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی جزء جامعه آماری نبوده است. ـ تنها امتیاز مشاوره ملاک محاسبه قرار گرفته است. بررسیهای مشاوره ای از ۶ عامل تشکیل شده است که عبارتند از: هوش، رغبت، نظر معلم، نظر دانش آموز، نظر والدین و نظر مشاوره معلوم نیست کدامیک از این عوامل نقش مهمتری در فرآیند هدایت تحصیلی و یا تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی دارند. به عبارت دیگر، تک تک این عوامل بررسی نشده است.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

نظرات بسته شده است.