روابط بین دولتها

روابط بین دولتهاReviewed by پرشین مقاله on Aug 13Rating: ۴.۰روابط بین دولتهاروابط بین دولتها مشتمل به ۷۵صفحه می باشد. برای خرید مقاله روابط بین دولتها اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت

این تحقیق دانشجویی  روابط بین دولتها مشتمل بر۷۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

کلیات… ۲

گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات… ۱۳

گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری… ۲۲

بند اول- معاهدات شرط پذیر. ۲۲

بند دوم: بررسی دیدگاههای کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری… ۲۸

بند سوم: بررسی دیدگاههای کمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری… ۳۷

بند چهارم: بررسی دیدگاههای کمیته منع تبعیض نژادی در خصوص حق شرط برم ع اهدات حقوق بشری… ۴۳

بند پنجم: بررسی رویه عملی دولتها در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری… ۴۵

۱ـ کنوانسیون حقوق کودک: ۴۶

۲ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه زنان : ۴۸

۳ـ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن: ۵۰

۴ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ۵۳

۵ـ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی… ۵۵

تحلیل نهایی… ۵۷

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله روابط بین دولتها را در زیر می توانید ببینید.

کلیات

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت.

گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین المللی، شرط یا تمدید تعهد، از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور معاهدات چند جانبه، به کار گرفته شده است. اولین بار  فرانسه در زمان امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل راجع به الغای برده‌داری در دوم جولای ۱۸۹۰ شرطی را اعمال کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتیها را استثناء نمود، سپس در کنفرانسهای صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ رویه شرط گذاری، بطور عام پذیرفته شد. از آن زمان معیارهای مربوط به پذیرش و اعمال شرط بر توافقات بین المللی در قالب عرف و رویه کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و نهایتاً در مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون۱۹۶۹ وین به نظم کشیده شد.

گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

بند اول- معاهدات شرط پذیر

در این قسمت به بررسی قابلیت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه، چند جانبه و معاهدات عام و قانونساز پرداخته می‌شود.

الف: معاهدات دو جانبه: کنوانسیون ۶۹ وین در مورد قابلیت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه سکوت اختیار کرده است و این سکوت موجبات برخی اختلاف نظرها را ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که علیرغم اینکه کنوانسیون وین صراحتاَ به تجویز اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه نپرداخته ولی در بند ۲ ماده ۲۰ این نکته اشاره شده که در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و از هدف و منظور معاهده معلوم شود

تحلیل نهایی

«تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیث و کرامت و حقوق با هم برابرند. این حقوق معنوی، سلب ناپذیر و ذاتی هر فردی به مثابه موجود بشری هستند و در قالب همان چیزی تدوین و بیان شده اند که امروزه حقوق بشر نامیده می‌شود. آنها متناسب با قواعد حقوقی رایج در جوامع ملی و نیز بین المللی، به صورت حقوق قانونی وضع شده اند. مبنای این حقوق رضایت حکومت شوندگان یعنی افراد صاحب حق است… اعتقاد به حیثیت و کرامت و برابری تمام افراد نوع بشر، همانند بسیاری از دیگر اصول اساسی سازنده شالوده آنچه امروزه حقوق بشر نام گرفته است، تقریباً در تمام فرهنگها و تمدنها، دینها و سنتهای فلسفی بازیافته می‌شود.»

.

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ