رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۱۵ تا ۱۸سال

0
رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۱۵ تا ۱۸سالReviewed by پرشین مقاله on Aug 5Rating: ۴.۵رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۱۵ تا ۱۸سالعزت نفس وپیشرفت تحصیلی مشتمل به صفحه ۷۹ می باشد. برای خرید مقاله عزت نفس وپیشرفت تحصیلی اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند که این مباحث جذابیت خاصی را برای محقق ایجاد نموده و
زمینه های مساعدی را برای پویایی تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم ساخته اند .

مطلب رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۱۵ تا ۱۸سال مشتمل  ۷۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

موضوع تحقیق : ۴

شرح موضوع تحقیق : ۴

اهمیت موضوع : ۸

اهداف تحقیق : ۱۲

طرح سوال تحقیق : ۱۲

فرضیه های تحقیق : ۱۲

نوع تحقیق : ۱۲

تعریف اصطلاحات : ۱۳

ادبیات تحقیق : ۱۶

انگیزه پیشرفت : ۲۳

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس : ۲۴

عوامل موثر در رشد عزت نفس : ۲۷

عزت نفس و عملکرد سودمند : ۲۸

آسیب شناسی روانی و عزت نفس : ۳۰

دیدگاه های نظری در مورد عزت نفس : ۳۲

ابعاد خویشتن : ۳۹

کنترل خود و عزت نفس : ۴۴

زمینه های عزت نفس : ۴۶

فنون مشاوره ای برای افزایش عزت نفس : ۵۰

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران : ۵۲

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور : ۵۶

مقدمه : ۶۲

جامعه آماری : ۶۲

طرح تحقیق : ۶۲

ابزار تحقیق : ۶۲

مشخصات پرسشنامه : ۶۳

روش اجرای نمونه گیری : ۶۴

مقدمه : ۶۶

تفسیر : ۷۰

مقدمه : ۷۱

اثبات فرضیه : ۷۱

خلاصه گزارش تحقیق : ۷۲

محدودیت ها : ۷۴

پیشنهادات : ۷۵

فهرست منابع فارسی : ۷۷

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۱۵ تا ۱۸سال را در زیر می توانید ببینید.

شرح موضوع تحقیق :

عزت نفس یا خودارزیابی ، اثرات برجسته ای در جریان فکری ، تمایلات ، ارزشها و هدف های شخص دارد و کلید فهم رفتار اوست .

اهمیت موضوع :

دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش رشد می نمایند و اساساً اینکه آنان نسبت به خویشتن و دیگران و نیز فعالیت های آموزشگاهی چه تصوراتی دارند و چگونه قضاوت می کنند بسیا مهم است .

تعریف عملی :

منظور ما از عزت نفس در این تحقیق میزان نمراتی بوده است که هر فرد از آزمون عزت نفس کوپراسمیت کسب کرده است .

پیشرفت تحصیلی :

این اصطلاح به مقدار یادگیریهای آموزشگاهی فرد ، بصورتی که توسط آزمونهای مختلف درسی مثل حساب ، دیکته ، تاریخ ، جغرافی … سنجیده
­ می شود .

تعریف عملی :

منظور ما از پیشرفت تحصیلی در این تحقیق عبارت بود از میانگین یا معدل نمرات ثلث اول و دوم که هر دانش آموز در سال جاری از کلیه دروس کسب کرده است .

انگیزه پیشرفت :

انگیزه پیشرفت انگیزه ای درونی در فرد برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف رسیدن به یک هدف و دستیابی به درجه معینی از شایستگی در یک کار (جولای ۱۳۷۷ ، ص ۲۰ ) مکالمه لند و پیلون (۱۹۸۳)گزارش داده اند که بین نیاز به پیشرفت در بزرگسالی و بعضی از الگوهای تربیتی دوران کودکی (تا قبل از ۵ سالگی ) ارتباط وجود دارد .

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس :

روان شناسان بر نقش قاطع تجارب عاطفی اولیه (بویژه رابطه مادر با کودک ) در تعیین احساسات ، هیجانات و خود ارزشمندی تاکید دارند به اعتقاد آنان قبل از اینکه نظام شناختی فرد و افکار مربوط به ارزشمندی خود تکوین یابد ، میزان پذیرش کودک به عزت نفس تاثیر می گذارد .

عزت نفس و عملکرد سودمند :

اکثریت نظریه پردازان کمال معتقدند افرادیکه از میزان عزت نفس بالایی برخوردارند عملکرد خوبی را نشان می دهند مدارک بی شماری از این عقیده حمایت به عمل می آورد .

آسیب شناسی روانی و عزت نفس :

اولین کسی که در این زمینه سخن گفت ، زیگموند فروید بود . به اعتقاد او اگر اعتماد به نفس آسیب ببیند . امراض روانی بسیار متوجه آنان می شود ، اولین بیماری که فروید از آن نام برد ، اسکیزوفرنی (روان پرشی ) است .

گستره نظری :

در طول صد سال گذشته بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است (مانند آدلر ، ۱۹۳۰ – آلپورت ۱۹۳۷- راجرز ۱۹۵۹ ، سالیوان ۱۹۵۳ ، هورنی ۱۹۳۷ . جیمز ۱۸۹۰ ، مزلو ۱۹۷۰ ، معدنی ۱۹۴۷ ، دانک ۱۹۵۹ )‌ ، (بیابانگرد ۱۳۷۲ ص ۱۱ ) .

ابعاد خویشتن :

تصویر خود یا هویت خود به معنای زندگی ، ادراک وبرداشتی است که شخص از خود دارد محور اصلی این تصویر از خود عبارت است از نام شخص ، احساس او نسبت به اندام و بدن خود ، تصور از کل بدن ، جنسیت و سن ، هسته مرکزی تصویر خود شامل خصوصیات دیگری که غیر مستقیم تر نمود دارند می باشد

خودایده آل :

خود ایده آل شخصی است که ما میل داریم باشیم . این ممکن است ، هدف فردی و ذهنی باشد که در ما در تخیل می خواهیم به ان دست یابیم ویا تصوری است که میل داریم به دیگران نشان دهیم .

نیاز به احساس ارزش و عزت نفس :

همراه با زیستن در شرایط اجتماعی نیاز به احساس ارزش به نحو سالم و متعادل آن را در انسان به وجود می آید و برای نگهداری سلامت و تعادل روانی وقتی تکامل وجودی او بسیار ضروری است .

عزت نفس تحصیلی :

عزت نفس در زمینه تحصیلی مبتنی بر مقدار ارزشی است که فرد به عنوان یک دانش آموز برای خود قائل است .

عزت نفس خانوادگی :

عزت نفس خانوادگی از عقاید کودک در مورد خودش به عنوان عنصری از خانواده سرچشمه می گیرد . کودکی که از محبت و احترام ویژه والدین و همشیره ها برخوردار است در این زمینه عزت نفس بالایی خواهد داشت .

شکست و تردید درباره خود :

افراد دارای عزت نفس متوسط از ویژگی های چندی برخوردارند . آنها به خود شک می کنند ، خوش بین بوده انتقاد کمتری را می پذیرند ، چون نیاز به تایید اجتماعی دارند ، مایلند خود را با دیگران تطبیق داده و آنها را قبول کنند .

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور :

در یک مطالعه طولی مشتمل بر چهار گروه بود ، ماروگاما و همکاران (۱۹۸۸) پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عزت نفس کلی آنها را مورد اندازه گیری قرار دادند.

روش اجرای نمونه گیری :

آزمون عزت نفس بر روی تعدادی از دانش آموزان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد که اجرای آزمون نشان داد که دانش آموزان در مورد آزمون و عزت نفس کوپراسمیت ، برخی از پرسشها که به صورت منفی است

محدودیت ها :

در هر تحقیق و پژوهش برای به انجام رساندن هر کاری همواره
محدودیت هایی وجود دارد که در صورت مطرح شدن این محدودیت ها
می توان تسهیلاتی را برای کارهای تحقیقاتی پژوهشگران دیگر فراهم نمود

پیشنهادات :

با توجه به مطالبی که در این فصل ها و تحقیق بیان شد و در مورد چگونگی تحول عزت نفس در نوجوانان گفته شد ، توجه به این امر روشن است در این خصوص به والدین کودکان پیشنهاد می شود ، برای اینکه عزت نفس در کودکان شکل بگیرد به شخصیت آنها احترام بگذارند و حتی الامکان با کودک خود همبازی شوند .

فهرست منابع فارسی :

۱-اتکینسون ، ریتال و همکاران (زمینه روان شناسی ، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۶۸ .

۲-ستوده ، هدایت الله (۱۳۷۳) ، روان شناسی اجتماعی ، تهران : موسسه انتشارات آوای نور .

۳-سیف ، علی اکبر (۱۳۷۸) روش تهیه پژوهشنامه ، تهران : نشر روان

۴-آناستاری ، روان آزمایی ، ترجمه محمد تقی براهنی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ