رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران

0
رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچسارانReviewed by پرشین مقاله on Jul 28Rating: ۵.۰رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچسارانرابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران مشتمل به ۹۸ صفحه می باشد. برای خرید مقاله رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

بدون شک دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد .

مطلب رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران مشتمل  ۹۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۳

(مقدمه ) ۴

تعریف اوقات فراغت : ۵

پس موضوع تحقیق : ۶

هدف از انتخاب موضوع : ۶

علل و دلایل انتخاب موضوع : ۷

قلمرو تحقیق : ۸

محدودیت های تحقیق : ۹

سئوالات تحقیق : ۱۳

فصل دوم. ۱۶

مبانی نظری تحقیق.. ۱۶

فراغت : ۱۷

زمان فراغت : ۱۷

ورزش و کارکردهای مختلف آن : ۲۰

کارکردهای مختلف ورزش : ۲۱

کارکرد اجتماعی ورزش…. ۲۳

کارکرد سیاسی ورزش : ۲۳

تذکراتی چند : ۲۵

آسیب شناسی اوقات فراغت : ۲۷

تاثیر آن بر انگیزه و آموزش…. ۲۷

اوقات فراغت در دایره شناخت : ۴۲

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان : ۴۷

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت  : ۵۱

گردش در طبیعت : ۵۱

تکثر ناهماهنگی چرا ؟. ۵۴

فصل سوم. ۵۵

روش تحقیق.. ۵۵

روش تحقیق : ۵۶

روش های جمع آوری اطلاعات : ۵۶

۱-روش کتابخانه ای : ۵۶

۲- روش پرسشنامه ای : ۵۷

توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه : ۵۷

جامعه آماری : ۵۸

تعریف جامعه آماری : ۵۸

تعریف نمونه آماری : ۵۹

روش نمونه گیری : ۶۰

قلمرو تحقیق : ۶۱

تکنیک های آماری مورد استفاده : ۶۲

مراحل آزمون : ۶۳

مراحل آزمون همبستگی : ۶۵

ضریب تشخیص (R): 67

ضریب عدم تشخیص (E) : 67

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل : ۶۸

فصل چهارم. ۷۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق.. ۷۳

فرضیات تحقیق : ۷۴

مخالفم.. ۸۱

فصل پنجم.. ۸۵

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۵

مقدمه : ۸۶

تحلیل نتایج تحقیق : ۸۷

پیشنهادات : ۹۴

منابع : ۹۶

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران را در زیر می توانید ببینید.

تعریف اوقات فراغت :

اوقات فراغت را غالباً به معنا ی بیکاری ،اوقات غیرموظف ،ساعات بدون برنامه ، اوقات غیر رسمی و … تلقی می نمایند

هدف از انتخاب موضوع :

اگر بپذیریم که مهمترین بخش شکل گیری شخصیت نوجوانان و  جوانان در اوقات آزاد ، فارغ از همه وظایف و برنامه های از پیش تعیین شده بیرونی ودیگر ساخته است

علل و دلایل انتخاب موضوع :

نکاتی در پی می آید می توانند در علل و دلایل انتخاب موضوع مؤثر باشند :

 • ۱) فعالیت ها و برنامه های متنوع و متعددی وجود داشته باشند که در خلال آن دانش آموزان بتوانند به صورت انتخابی ، آزاد . خودانگیخته و به میل خود به
  آن ها مشغول شوند وبازدهی و کارآئی مناسبی دهند .

قلمرو موضوعی :  

همانگونه که از عنوان تحقیق پیداست قصد بر آن است که رابطه اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی پرداخته شود

 • قلمرو زمانی :

قلمرو و دوره زمانی این تحقیق در سال تحصیلی ۸۰-۷۹ می باشد .

فراغت :

در واقع در زمان و فرصتی است که یک فرد رشد یافته و مسئولیت پذیری در طول زندگی خود فارغ از انجام کارهای مؤظف و بعد از پرداختن به امور دینی و عبادی باید با میل و رغبت و اراده شخصی ودر نهایت آزادی از آن بهره گیرد و به فعالیتی بپردازد که آن را دوست می دارد .

زمان فراغت :

ارزشمندترین لحظات ، ساعات وروزهای زندگی انسان است . بدیهی است که ارزشمندی اوقات فراغت به موازات رشد فکری و توسعه قابلیت های شخصی و مسئولیت پذیری های خانوادگی ، حرفه ای و اجتماعی ، مضاعف می شود

ورزش و کارکردهای مختلف آن :

حرکت و جوشش از ویژگی های ذاتی و انسان است ونشانه سلامت ونشاط وپویای اوست . بی اعتنائی به این ویژگی ذاتی یا بازدارندگی انسان از جوشش و تحرک در حقیقت خلاف مقتضای طبع انسان حرکت کردن است

کارکردهای مختلف ورزش :

امروز ورزش فقط در انجام یک سلسله تمرین های جسمانی خلاصه نمی شود بلکه کار کارکردهای فراوان وهمه بعدی پیدا کرده است .

کارکرد سیاسی ورزش :

امروزه ورزش کارکرد سیاسی نیز دارد حضور قهرمانان ما در کشور های بیگانه و پیروزی آنان بر حریفان و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران وکسب مدال وافتخار بین المللی موجب مطرح کشور ، آرمان ها و اعتقادات آن در دنیا و زمینه ای برای تبادل فرهنگ هاست .

اوقات فراغت در دایره شناخت :

در شرایط حا ضر بحث اوقات فراغت و چگونگی گذران آن در میان کار شناسان تربیتی و اجتماعی بسیار گرم است و رسانه ها نیز به شکل های مختلف ، جسته و گریخته به آن می پردازند

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت  :

برپایان یک حدیث که از موسی بن جعفر (ع) نقل شده است : اوقات شبانه روز به چهار بخش تقسیم می شود . مناجات با خدا و خودسازی ، امرار معاش ، معاشرت با دوستان واقوام و استفاده از لذت های حلال و تفریحات .

تکثر ناهماهنگی چرا ؟

در سال های اخیر شاهدیم با وجود سابقه طولانی ارگانی همچون معاونت پرورش وزارت آموزش و پرورش ، اردوهای فرهنگی و تفریحی مختلف توسط سازمان ها ، نهادها و ارگانهای گوناگون به صورت منفک و پراکنده ظهور یافته وهیچ یک ( به دلیل عدم توان، شناخت و تجربه کافی در زمینه مورد بحث ) قادر به ارائه یک طرح اصولی و تأثیر‌‌گذاری نبوده اند

روش تحقیق :

در تحقیق حاضر از روش استقرائی استفاده شده است . یعنی در حقیقت اطلاعات از تعدادی نمونه گرفته شده وجمع آوری شده است. سپس یا تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، صحت و سقم و تأئید یا رد بودن فرضیات تحقیق آزمون شده و نتایج حاصل از آن به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود .

روش کتابخانه ای :

اغلب مطالب جمع آوری شده در فصل دوم یعمی مبانی نظری تحقیق حاصل مطالعه و بررسی تحقیقات مشابه قبلی ، کتب ، مجلات ، نشریات و مقالات فارسی و … مختلف بوده است. فهرست کتب و مجلات و نشریات درپایان این رساله و دربخش منابع و مأخذ آورده شده است

روش پرسشنامه ای :

اطلاعات و آمار و ارقام لازم برای آزمون فرضیات این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه در میان تعدادی از همکاران که همگی در این ارتباط مطالعاتی داشته یا رشته تخصصی شان بوده جمع آوری شده است

تعریف نمونه آماری :

عبارت است از تعدادی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده صفات و ویژگی های اصلی جامعه آمارمی باشد . بنابراین در این تحقیق ۱۲۰ نفری که به سؤالات  پاسخ داده اند دارای تمام ویژگی هائی بوده اند که در تحقیق مورد نظر بوده و از میان جامعه آمار انتخاب گردیده اند .

قلمرو موضوعی :

همان گونه از عنوان آن پیداست این تحقیق برآن است تا رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران را مورد بررسی و مطالعه‌قرارداده و‌با‌ارائه پیشنهادات لازم قدمی در جهت کمک به بهبود شیوه های تشویق دانش آموزان به امر تحصیل بردارد

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل :

چگونگی پر کردن اوقات فراغت فصلی مهم در صفحات مطبوعات و رسانه های خبری کشور گشوده فصلی که درآن کمتر روزنامه یا نشریه ای را می بینی که در آن از ضرورت توجه به مسائل جوانان و نوجوانان سخنی گفته نشده باشد

فرضیات تحقیق

قبل از تجریه و تحلیل فرضیات آماری ذکر چند نکته لازم وضروری است :

 • فرضیات تحقیق که شامل ۴ فرضیه و ۱۸ سؤال است با استفاده از دو تکنیک آماری ( آزمون استقلال ( خی – دو ) و آزمون همبستگی مورد تحلیل قرار می گیرند .

پیشنهادات :

برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان شیوه های زیر پیشنهاد می گردد امید که مفید فایده واقع گردد .

 • انتخاب دانش آموزان منضبط و با اخلاق و دسخوان و دارای معدل بالا و اعزام آنان به سفرهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی ، علمی و … این کار ضمن ایجاد انگیزه در دانش آموزان اعزام شده به ارود یا سفر نوعی جو رقابتی سالم میان بقیه دانش آموزان به وجود می آورد .

منابع :

 1. شولتز دوان پی : تاریخ روان شناسی نوین . ترجمه دکتر سیف و همکاران انتشارات سروش ۱۳۷۸
 2. خولی امین انور : فلسفه اوقات فراغت . ترجمه قاسم کریمی – انتشارات فرایض تابستان ۱۳۷۳
 3. یونگ ، کارل گوستاو : خاطرات ، رویاها اندیشه ها . ترجمه وجیهه حاتمی – انتشارات دانتشگاه تهران ۱۳۷۶
 4. میتوس آندره : راز شاد زیستن ترجمه وحید افضلی راد – نشر دانا ۱۳۷۱
 5. اردبیلی ، یوسف : اصول و فنون راهنمائی و مشاوره آموزش و پرورش انتشارات بعثت ۱۳۷۳
 6. حسینی ، سید مهدی : اصول و روش های راهنمائی و مشاوره انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۸
 7. شریفی ، حسن پاشا : شریفی نسترن ، روش های تحقیق درعلوم رفتاری انتشارات سخن ۱۳۸۰
 8. شکوهی ، غلامحسین : تربیت و مراحل آن ، انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۶۷
 9. صافی احمد : اصول و فنون راهنمائی و مشاوره در آمو زش و پرورش . دفتر
  برنامه ریزی و تألیف کتب درسی انتشارات بعثت ۱۳۷۸
 10. عصاره ، علیرضا : خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت فرزندان نشریه پیوند ۱۳۷۷
 11. پیوند … نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی کد ۲۶۲-۲۶۱ تابستان ۱۳۸۰
 12. مطالبی از کتب ژانوماژان : مربیان بزرگ ترجمع دکتر شکوهی انتشارات ارشد ۱۳۷۰
 13. ماسن ، پاول هنری : رشد و شخصیت کودک ترجمه مهشید یاسائی نشر فرهنگ ۱۳۶۷
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ